Tämjer kraften i immunsystemet

Med en plattformsteknologi för
behandling av autoimmuna sjukdomar

Toleranzia i korthet

Toleranzia har utvecklat en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Huvudprojektet riktas mot nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis, för vilken det finns ett stort behov av förbättrad medicinsk behandling.

Utöver denna indikation har plattformsteknologin även utvärderats mot diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros, där positiva behandlingseffekter i djurmodeller uppnåtts.