Tämjer kraften i immunsystemet

Med en teknologiportfölj för
behandling av autoimmuna sjukdomar

Toleranzia i korthet

Toleranzia har utvecklat en teknologiportfölj för behandling av autoimmuna sjukdomar. Huvudprojektet riktas mot nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis, för vilken det finns ett stort behov av förbättrad medicinsk behandling.

Utöver denna indikation har teknologiportföljen även utvärderats mot diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros, där positiva behandlingseffekter i djurmodeller uppnåtts.