Aktieinformation

Toleranzia AB är noterat på AktieTorget och handlas med kortnamnet TOL.

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 987 750,00 SEK fördelat på 7 902 000 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,125 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Aktiekapitalets utveckling

ÅrHändelseKvotvärdeÖkning av antalet aktierÖkning av aktiekapitalTotalt antal aktierTotalt aktiekapital
2011Nybildning501 00050 000,001 00050 000,00
2013Nyemission50703 500,001 07053 500,00
2014Nyemission50663 300,001 13656 800,00
2014Nyemission50402 000,001 17658 800,00
2014Nyemission5094 4 700,001 27063 500,00
2015Nyemission50114 5 700,001 38469 200,00
2015Aktieuppdelning 1 000:10,051 382 616 –1 384 00069 200,00
2015Fondemission0,375449 800,001 384 000519 000,00
2015Aktieuppdelning 3:10,1252 768 0004 152 000519 000,00
2015Nyemission0,1251 000 000 125 000,005 152 000644 000,00
2015Listningsemission0,1252 750 000343 750,007 902 000987 750,00

Utdelning

Toleranzia har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Toleranzia befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling.

AktieTorget

AktieTorgets sida för bolaget

Ägarstruktur

AktieTorgets ägarförteckning för bolaget

Insyn

AktieTorgets insynslista för bolaget

Aktiekurs

AktieTorgets sida för aktuell aktiekurs

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2016
2017-02-23

Årsredovisning för räkenskapsår 2016
2017-05-02

Årsstämma 2017
2017-06-09

Delårsrapporter för 2017
2017-05-12
2017-08-24
2017-11-17