Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2016
2017-02-23

Årsredovisning för räkenskapsår 2016
2017-05-02

Årsstämma 2017
2017-06-09

Delårsrapporter för 2017
2017-05-12
2017-08-24
2017-11-17