Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2017
2018-02-23

Årsredovisning för räkenskapsår 2017
2018-04-27

Årsstämma 2018
2018-06-15

Delårsrapporter för 2018
2018-05-11
2018-08-24
2018-11-16