Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2016
2016-02-23

Årsredovisning för räkenskapsår 2016
2016-05-02

Årsstämma 2017
2016-06-09

Delårsrapporter för 2017
2016-05-12
2016-08-24
2016-11-17