Ledning

Charlotte Fribert

Chief Executive Officer, CEO

Charlotte Fribert, född 1967, har studerat medicin på Karolinska Institutet och på Pierre och Marie Curie Universitetet på Sorbonne i Paris, varifrån hon också erhållit en PhD i immunologi och bioteknologi. Innan Fribert började på Toleranzia arbetade hon som Project Director inom läkemedelsutveckling på AstraZeneca i Mölndal. Dessförinnan grundade, utvecklade och drev hon Epixis SA, ett vaccin-utvecklingsbolag baserat i Paris, vilket hon framgångsrikt sålde till VBI Vaccines Inc i USA. Fribert har därmed stor erfarenhet såväl inom Toleranzias terapiområde som inom effektiv utveckling av mindre life science bolag.

Björn Löwenadler

Business Development Director, BDD

Björn Löwenadler, född 1952, har en PhD i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet. Löwenadler har lång erfarenhet från prekliniska och tidiga kliniska läkemedelsprojekt och externa samarbeten genom olika befattningar inom Biotech och Big Pharma FoU, vilka bland andra innefattar chef för molekylärbiologi på Pharmacia, chef för Discovery Research Biovitrum, CSO inom Arexis AB och chef med ansvar inom Discovery Sciences och för externa samarbeten på AstraZeneca FoU. Löwenadler är knuten till bolaget som konsult.

Nils Lycke

Chief Scientific Officer, CSO

Nils Lycke, född 1954, MD, PhD, är professor vid avdelningen för Mikrobiologi och Immunologi vid Göteborgs Universitet och överläkare vid Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lycke, uppfinnaren bakom Toleranzias toleransplattform, är Chief Scientific Officer (CSO) i Toleranzia och styrelseledamot i bolaget sedan 2012. Lycke är chef för MIVAC center-of-excellence vid Göteborgs Universitet och arbetar även som vetenskaplig rådgivare till läkemedelsindustrin. Lycke har en lång och framgångsrik karriär inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning med stor erfarenhet av internationella vetenskapliga samarbeten och han har till exempel fungerat som koordinator för flera EU-projekt.

Andreas Blom

Chief Financial Officer, CFO

Andreas Blom, född 1976, är Chief Financial Officer (CFO) i Toleranzia och är styrelsesuppleant i bolaget sedan 2016. Blom har, med ett förflutet inom Ernst & Young, stor erfarenhet av övergripande ekonomistyrning och redovisning i företag i tidig utvecklingsfas liksom i noterade bolag. Blom innehar en Fil Mag-examen från Jönköping International Business School och är CFO för portföljen vid GU Ventures liksom i tre noterade utvecklingsbolag.