Samarbete

Toleranzia utnyttjar mångsidigheten i teknologiportföljen genom en fortsatt utveckling inom andra autoimmuna sjukdomar än myastenia gravis. För närvarande sker det främst via akademiska externa partnerskap.

Om du har en samarbets-idé som du vill diskutera med oss, kontakta:

Björn Löwenadler, om du representerar ett företag
bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Martina Verolin, om du representerar en akademisk institution
martina.verolin@toleranzia.com