Styrelse

Elisabet Litsmark Nordenstam

Styrelseordförande

Elisabet Litsmark Nordenstam, född 1948, är styrelseordförande i Toleranzia sedan 2012. Litsmark Nordenstam har en BA från Göteborgs universitet och en MSc i Management från Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA. Litsmark Nordenstam är VD för Partnerskap för Framgång Sverige AB och har lång erfarenhet av ledande befattningar inom både privata företag och den offentliga tjänstesektorn. Litsmark Nordenstam har flera styrelseuppdrag och har bland annat varit vice ordförande i styrelsen för Göteborgs universitet.

Patrik Dahlqvist

Styrelseledamot

Patrik Dahlqvist, född 1974, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2015. Dahlqvist är civilingenjör inom kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola och har bred erfarenhet av entreprenörsbolag samt bolag med instrumentförsäljning. Dahlqvist arbetar som VD för Insplorion, ett bolag noterat på AktieTorget 2015. Tidigare var Dahlqvist VD för Medfield Diagnostics, ett bolag som Dahlqvist byggde upp från en teknik inom strokediagnostik utvecklad vid Chalmers till ett framgångsrikt bolag som noterades på AktieTorget 2012. Dahlqvist har även varit verksam inom instrumentbolaget Q-Sense mellan 1999-2007, bland annat som dotterbolagschef i USA och senare som global försäljningschef.

Ola Rönn

Styrelseledamot

Ola Rönn, född 1943, har en MD och en PhD från Göteborgs universitet och är specialist på invärtesmedicin. Rönn är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012. Rönn anslöt sig till läkemedelsindustrin efter en lång karriär inom akademisk medicin. Där arbetade Rönn vid Hoechst-Roussel, Kabi-Pharmacia och Pharmacia Upjohn i olika ledande FoU-positioner. Under 1999 till 2008 arbetade Rönn för AstraZeneca, bland annat som Global Vice President och Chef för Gastrointestinal Therapy Area och Global Vice President för Gastrointestinal Scientific Affairs fram till sin pension september 2008. Rönn arbetar nu som oberoende konsult inom främst läkemedelsindustrin och som styrelseledamot i life science-relaterade start-up bolag.

Kristian Sandberg

Styrelseledamot

Kristian Sandberg, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Sandberg har arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt med projektledning. Han har erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och konventionella små molekyler från idé till kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet neuroscience och respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Sandberg är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Sandberg verksamheten vid SciLifeLabs läkemedelsplattform vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja läkemedelsforskning i Sverige.

Anders Waas

Styrelseledamot

Anders Waas, född 1957, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Waas har mer än 25 års erfarenhet från läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri innefattande global affärsutveckling, kommersialisering och produktutveckling. Som tidigare Vice President Business Development för CV Therapeutics, USA, har han mångårig kommersiell och affärsutvecklings-erfarenhet från den amerikanska marknaden. Inom AstraZeneca har Waas innehaft ett flertal seniora positioner och bl.a. varit ansvarig för kommersiell produktstrategi och global produktlansering inom hjärta-kärl, metabolism och mage-tarmområdena. Han har också varit globalt ansvarig för affärsutveckling inom metabolism och hjärta-kärl. Waas har även erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling och kommersialisering från sin tid på WL Gore & Associates. Närmast kommer Waas från posten som VD för TikoMed.

Klementina Österberg

Styrelseledamot

Klementina Österberg, född 1975, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012. Österberg är VD för GU Ventures AB, Göteborgs universitets holdingbolag som driver en inkubator och investerar i kommersialiseringen av innovationer. Österberg har examen i företagsekonomi och arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar och bolagsledning i företagen inom GU Ventures ABs sfär. Tidigare uppdrag inkluderar affärsplantävlingen Venture Cup, olika Volvobolag, Daimler Chrysler och Geveko Industries.

Andreas Blom

Styrelsesuppleant

Andreas Blom, född 1976, är Chief Financial Officer (CFO) i Toleranzia och är styrelsesuppleant i bolaget sedan 2016. Blom har, med ett förflutet inom Ernst & Young, stor erfarenhet av övergripande ekonomistyrning och redovisning i företag i tidig utvecklingsfas liksom i noterade bolag. Blom innehar en Fil Mag-examen från Jönköping International Business School och är CFO för portföljen vid GU Ventures liksom i tre noterade utvecklingsbolag.