Styrelse

Elisabet Litsmark Nordenstam

Styrelseordförande

Elisabet Litsmark Nordenstam, född 1948, är styrelseordförande i Toleranzia sedan 2012. Litsmark Nordenstam har en BA från Göteborgs universitet och en MSc i Management från Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA. Litsmark Nordenstam är VD för Partnerskap för Framgång Sverige AB och har lång erfarenhet av ledande befattningar inom både privata företag och den offentliga tjänstesektorn. Litsmark Nordenstam har flera styrelseuppdrag och har bland annat varit vice ordförande i styrelsen för Göteborgs universitet.

Nils Lycke

Styrelseledamot

Nils Lycke, född 1954, MD, PhD, är professor vid avdelningen för Mikrobiologi och Immunologi vid Göteborgs Universitet och överläkare vid Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lycke, uppfinnaren bakom Toleranzias toleransplattform, är Chief Scientific Officer (CSO) i Toleranzia och styrelseledamot i bolaget sedan 2012. Lycke är chef för MIVAC center-of-excellence vid Göteborgs Universitet och arbetar även som vetenskaplig rådgivare till läkemedelsindustrin. Lycke har en lång och framgångsrik karriär inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning med stor erfarenhet av internationella vetenskapliga samarbeten och han har till exempel fungerat som koordinator för flera EU-projekt.

Ola Rönn

Styrelseledamot

Ola Rönn, född 1943, har en MD och en PhD från Göteborgs universitet och är specialist på invärtesmedicin. Rönn är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012. Rönn anslöt sig till läkemedelsindustrin efter en lång karriär inom akademisk medicin. Där arbetade Rönn vid Hoechst-Roussel, Kabi-Pharmacia och Pharmacia Upjohn i olika ledande FoU-positioner. Under 1999 till 2008 arbetade Rönn för AstraZeneca, bland annat som Global Vice President och Chef för Gastrointestinal Therapy Area och Global Vice President för Gastrointestinal Scientific Affairs fram till sin pension september 2008. Rönn arbetar nu som oberoende konsult inom främst läkemedelsindustrin och som styrelseledamot i life science-relaterade start-up bolag.

Klementina Österberg

Styrelseledamot

Klementina Österberg, född 1975, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012. Österberg är VD för GU Ventures AB, Göteborgs universitets holdingbolag som driver en inkubator och investerar i kommersialiseringen av innovationer. Österberg har examen i företagsekonomi och arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar och bolagsledning i företagen inom GU Ventures ABs sfär. Tidigare uppdrag inkluderar affärsplantävlingen Venture Cup, olika Volvobolag, Daimler Chrysler och Geveko Industries.

Patrik Dahlqvist

Styrelseledamot

Patrik Dahlqvist, född 1974, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2015. Dahlqvist är civilingenjör inom kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola och har bred erfarenhet av entreprenörsbolag samt bolag med instrumentförsäljning. Dahlqvist arbetar som VD för Insplorion, ett bolag noterat på AktieTorget 2015. Tidigare var Dahlqvist VD för Medfield Diagnostics, ett bolag som Dahlqvist byggde upp från en teknik inom strokediagnostik utvecklad vid Chalmers till ett framgångsrikt bolag som noterades på AktieTorget 2012. Dahlqvist har även varit verksam inom instrumentbolaget Q-Sense mellan 1999-2007, bland annat som dotterbolagschef i USA och senare som global försäljningschef.

Andreas Blom

Styrelsesuppleant

Andreas Blom, född 1976, är Chief Financial Officer (CFO) i Toleranzia och är styrelsesuppleant i bolaget sedan 2016. Blom har, med ett förflutet inom Ernst & Young, stor erfarenhet av övergripande ekonomistyrning och redovisning i företag i tidig utvecklingsfas liksom i noterade bolag. Blom innehar en Fil Mag-examen från Jönköping International Business School och är CFO för portföljen vid GU Ventures liksom i tre noterade utvecklingsbolag.