Team

Jan-Olof Andersson

Product Development Manager

Jan-Olof Andersson, född 1954, har lång erfarenhet av att arbeta inom biotech- och läkemedelsindustrin, exempelvis inom AstraZeneca, Arexis och Biovitrum. Inom Toleranzia ansvarar Andersson för den proteinkemiska verksamheten innefattande utveckling av processer för produktion och renframställning av protein inför prekliniska studier samt för utvecklingen av storskaliga proteinproduktionsprocesser i partnerskap med externa företag, specialiserade inom tillverkning av proteinläkemedel.

Martina Verolin

Programme Director

Martina Verolin, född 1972, har en PhD i immunologi och en MSc i molekylärbiologi från Göteborgs universitet. Verolin har omfattande forskningserfarenhet inom immunologi och inflammation och har tidigare arbetat som ”post doc” i Adelaide, Australien, samt haft ledande befattningar som forskare vid Göteborgs universitet, MIVAC Development AB och Astra Zeneca.

Maria Fernandez

Programme Director

Maria Fernandez, född 1987, har en PhD i medicinsk vetenskap och en MSc i miljövetenskap från Göteborgs universitet och tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i farmaceutisk kemi. Hennes kompetens är fokuserad på immunologi och inflammation. Fernandez har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin på Eli Lilly.