Team

Martina Verolin

Programme Director

Martina Verolin, född 1972, har en PhD i immunologi och en MSc i molekylärbiologi från Göteborgs universitet. Verolin har omfattande forskningserfarenhet inom immunologi och inflammation. Verolins tidigare karriär inkluderar en ”post doc” i Adelaide, Australien, samt ledande befattningar som forskare vid Göteborgs universitet, Astra Zeneca och forskningscentrum MIVAC vid Göteborgs universitet. Verolin kommer närmast från MIVAC Development, där hon arbetade med et toleransprojekt. Verolin är övergripande ansvarig för hanteringen av bolagets patentportfölj.

Jan-Olof Andersson

Product Development Manager

Jan-Olof Andersson, född 1954, har lång erfarenhet av att arbeta inom biotech- och läkemedelsindustrin, exempelvis inom AstraZeneca, Arexis och Biovitrum. Inom Toleranzia ansvarar Andersson för den proteinkemiska verksamheten innefattande utveckling av processer för produktion och renframställning av protein inför prekliniska studier samt för utvecklingen av storskaliga proteinproduktionsprocesser i partnerskap med externa företag, specialiserade inom tillverkning av proteinläkemedel.

Maria Fernandez

Senior Research Scientist

Maria Fernandez, född 1987, har en PhD i medicinsk vetenskap och en MSc i miljövetenskap från Göteborgs universitet. Hennes kompetens är fokuserad på immunologi och inflammation. Tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i farmaceutisk kemi. Fernandez har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin på Eli Lilly. Inom Toleranzia ansvarar Fernandez för genomförandet av in vivo och in vitro-modeller för att studera tolerans, liksom för planering, genomförande och analys av alla farmakologiska studier som utförts i bolaget.