Verksamhet

Läkemedelsutveckling

Toleranzia har utvecklat en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Teknologin möjliggör framställning av läkemedel som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandling. Toleranzias huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, för vilken det finns ett stort behov av förbättrad medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential. För denna indikation har Toleranzia erhållit såkallad särläkemedelsstatus i USA och EU, innebärande bland annat särskilt stöd från myndigheter och utökad marknadsexklusivitet. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros, där positiva behandlingseffekter i sjukdomsrelevanta djurmodeller uppnåtts.

Affärsmodell

Toleranzias affärsmodell innefattar utveckling av olika behandlingar utifrån vår plattformsteknologi, i samarbete med forskargrupper, kliniker, patientgrupper och industrin. Behandlingarna är beräknade att kunna säljas eller licensieras till läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och marknadslansering. Möjligheter till samutveckling och licensiering inom olika indikationer utvärderas kontinuerligt.

Historik

Nedan presenteras Toleranzias historik i korthet

ÅrHändelse
2007 Professor Nils Lycke gör upptäckten som ligger till grund för Toleranzias plattform
2008Positiva behandlingsresultat erhålls i djurmodell av reumatoid artrit (RA)
2010Patentansökan lämnas in avseende teknologiplattformen
2011 Positiva behandlingsresultat erhålls i djurmodell av multipel skleros (MS)
2012Toleranzia grundas vid årsskiftet 2011/2012
2012Patent godkänns av Patent- och Registreringsverket (PRV) i Sverige
2012Positiva behandlingsresultat erhålls i djurmodell av diabetes typ 1 (T1D)
2012Positiva behandlingsresultat erhålls i djurmodell av myastenia gravis (MG)
2013Patent godkänns i Japan
2014Patent godkänns i Australien
2015Eurostarsfinansiering beviljas för utveckling av MG-tolerogenet
2015Särläkemedelsstatus erhålls för MG-tolerogenet i USA och EU