Verksamhet

Läkemedelsutveckling

Toleranzia, som grundades vid årsskiftet 2011/2012, har utvecklat en teknologiportfölj för behandling av autoimmuna sjukdomar. Portföljen möjliggör framställning av läkemedel som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandling. Toleranzias huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, för vilken det finns ett stort behov av förbättrad medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential. För denna indikation har Toleranzia erhållit så kallad särläkemedelsstatus i USA och EU, innebärande bland annat särskilt stöd från myndigheter och utökad marknadsexklusivitet. Utöver myastenia gravis, har teknologiportföljen utvärderats mot ytterligare tre indikationer – diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros, där positiva behandlingseffekter i sjukdomsrelevanta djurmodeller uppnåtts.

Affärsmodell

Toleranzias affärsmodell inkluderar intern utveckling inom indikationen myastenia gravis, samt fortsatt forskning och utveckling inom andra relevanta indikationer via akademiska eller kommersiella samarbeten. Enligt Toleranzias bedömning nyttjas mångsidigheten i portföljen bäst genom en kombination av intern utveckling och externa partnerskap. Toleranzia arbetar flexibelt och möjligheter till samutveckling och utlicensiering inom olika indikationer utvärderas kontinuerligt.

Historik

Nedan presenteras Toleranzias historik i korthet

ÅrHändelse
2007 Professor Nils Lycke gör upptäckten som ligger till grund för Toleranzias plattform
2008Positiva behandlingsresultat erhålls i djurmodell av reumatoid artrit (RA)
2010Patentansökan lämnas in avseende teknologiplattformen
2011 Positiva behandlingsresultat erhålls i djurmodell av multipel skleros (MS)
2012Toleranzia grundas vid årsskiftet 2011/2012
2012Patent godkänns av Patent- och Registreringsverket (PRV) i Sverige
2012Positiva behandlingsresultat erhålls i djurmodell av diabetes typ 1 (T1D)
2012Positiva behandlingsresultat erhålls i djurmodell av myastenia gravis (MG)
2013Patent godkänns i Japan
2014Patent godkänns i Australien
2015Eurostarsfinansiering beviljas för utveckling av MG-tolerogenet
2015Särläkemedelsstatus erhålls för MG-tolerogenet i USA och EU