Eurostars

Toleranzia erhöll under våren 2015 finansiering genom Eurostars.

Eurostars är EU:s finansieringsprogram som stödjer forskning och utvecklingen av innovativa produkter, processer och tjänster, som leds av små och medelstora företag och som bidrar till att förbättra det dagliga livet för människor runt om i världen.

Toleranzia leder projektet, som utförs i samarbete med tre partners – Bioneer och Klifo i Danmark samt Biotechpharma i Litauen – under drygt ett år. De övergripande uppgifterna inom projektet gynnar forskningen och utvecklingen av Toleranzias myastenia gravis-projekt avsevärt då samtliga är inriktade på Toleranzias myastenia gravis-tolerogen.