Eurostars

Toleranzia erhöll under våren 2015 finansiering genom Eurostars.

Eurostars är EU:s finansieringsprogram som stödjer forskning och utvecklingen av innovativa produkter, processer och tjänster, som leds av små och medelstora företag och som bidrar till att förbättra det dagliga livet för människor runt om i världen.

Toleranzia ledde projektet, som utfördes i samarbete med tre partners.

Projektet avslutades under 2016.