Pipeline

Toleranzias tolerogen är mycket flexibelt – den sjukdomsspecifika delen kan anpassas för en rad olika autoimmuna sjukdomar.

Utöver Toleranzias primära indikation, myastenia gravis, har Toleranzias terapi utvärderats mot ytterligare tre indikationer – positiva behandlingseffekter har uppnåtts i för människa relevanta djurmodeller av reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1. Detta validerar Toleranzias teknologi som en plattformsteknologi med bred applikationspotential för utveckling av nya terapier inom autoimmuna sjukdomar.

Nedan presenteras en tabell över de indikationer Toleranzia arbetar med.

Autoimmun sjukdomPositiva behandlingsresultat
i djurmodeller
Utvecklingsstadium
   
Huvudfokus  
Myastenia gravis (MG) Ja Preklinisk fas
   
Övriga indikationer  
Reumatoid artrit (RA) Ja Explorativ fas
Multipel skleros (MS) Ja Explorativ fas
Diabetes typ 1 (T1D) Ja Explorativ fas