Tämjer kraften i immunsystemet

Med en teknologiportfölj för behandling
av autoimmuna orphan-sjukdomar

Toleranzia i korthet

Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen inneboende kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör.

Bolagets läkemedelskandidat, TOL2, utvecklas för behandling av den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis, en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential.