Andreas Blom ny CFO i Toleranzia AB

18 maj - 2016

Toleranzia AB (Toleranzia) meddelar att bolagets Chief Financial Officer (CFO), Håkan Sterner, lämnar sitt uppdrag den 24 maj 2016 för att gå i pension. Toleranzia har rekryterat Andreas Blom som Sterners efterträdare. Blom tillträder CFO-posten den 25 maj 2016.

Andreas Blom, Toleranzias tillträdande CFO, har civilekonomexamen och en bakgrund inom EY. Blom är ekonomichef för portföljen vid GU Ventures AB och har stor erfarenhet av övergripande ekonomistyrning och redovisning i bolag i tidig utvecklingsfas, liksom i noterade bolag. Blom innehar en mindre andel aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 i Toleranzia.

– Jag vill tacka Håkan för det arbete han utfört under sin tid inom Toleranzia – Håkan har betytt oerhört mycket för oss, inte minst i samband med noteringen på AktieTorget. Samtidigt vill jag välkomna Andreas som medarbetare och medlem i ledningen i bolaget. Andreas har gedigen erfarenhet och har i och med sitt arbete inom GU Ventures god kunskap om Toleranzia. Vi har en viktig period framför oss och jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Andreas! säger Charlotte Fribert, VD i Toleranzia.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här