BioStock artikel – Toleranzias nya styrelseledamöter tillför erfarenhet av orphan-sjukdomar och kommersialisering

17 juni - 2020

BioStock publicerade den 16 juni 2020 en artikel om Toleranzia, som återges nedan i sin helhet.

På fredagens årsstämma togs beslut att utöka Toleranzias styrelse med två nya ledamöter, Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl. Med dessa tillskott tillförs det Göteborgsbaserade bolaget kompetens inom internationell affärsutveckling, läkemedelsutveckling inom orphan-indikationer samt marknads- och lanseringsstrategier.

Grunden i bioteknikbolaget Toleranzias verksamhet är att utveckla läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Bolaget har utvecklat en så kallad toleransteknologi som bygger på sjukdomsspecifika ämnen – tolerogener.

Vid autoimmuna sjukdomar angriper och förstör immunsystemet kroppsegna ämnen. Syfte med Toleranzias tolerogener är alltså att återskapa immunförsvarets tolerans mot dessa ämnen och därigenom behandla den underliggande orsaken till den autoimmuna sjukdomen.

Sällsynta sjukdomar i fokus

Toleranzia fokuserar i ett första skede på att utveckla tolerogena läkemedel mot så kallad orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) som kännetecknas av ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Bolagets främsta kandidat TOL2 utvecklas mot den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG). TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) i såväl Europa som USA. Sedan februari arbetar Toleranzia även med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Läs mer.

Potentiellt botande behandlingar

Till skillnad från dagens läkemedel är Toleranzias avsikt att rikta behandlingarna mot själva sjukdomsorsaken vilket innebär en fundamental skillnad mot nuvarande behandlingar som enbart adresserar sjukdomssymptomen och ofta är förknippade med allvarliga biverkningar. Gemensamt för de autoimmuna sjukdomarna är att det idag saknas botemedel och effektiv och säker långtidsbehandling varför det finns ett stort marknadsutrymme att fylla.

Toleranzias uttalade mål är att ta fram de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdom som de utvecklas för.

Så går behandlingen till

Vid upprepade tillfällen under en kort behandlingsperiod injiceras patienterna med en liten dos av Toleranzias sjukdomsspecifika läkemedel. Därefter kommer patienterna att utveckla immunologisk tolerans mot det ämne som deras eget immunsystem under sjukdomen angriper och förstör. Genom att kroppen via en naturlig läkningsprocess kontinuerligt tillverkar det förstörda ämnet och genom att det, efter behandling, inte längre attackeras, återfår det sin normala kroppsfunktion och sjukdomssymptomen försvinner.

Siktar mot utlicensiering

Toleranzia är ett litet biotech-bolag vars affärsmodell går ut på att i egen regi bedriva preklinisk och tidig klinisk utveckling medan senare kliniska utvecklingssteg och kommersialisering kommer ske i partnerskap med ledande läkemedelsbolag. Parallellt med sina läkemedelsprojekt arbetar man därför kontinuerligt med affärsutvecklingsaktiviteter som syftar till att hitta lämplig partner.

Styrelsen begåvas med extra spjutspetskompetens

I fredags hölls Toleranzias årsstämma varvid antalet ordinarie styrelseledamöter föreslogs utökas från sex till sju. Tidigare styrelseordförande Ola Rönn hade annonserat sin avsikt att lämna sin post. Vidare röstades två nya ledamöter, Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl, med erfarenhet av orphan-läkemedel och USA-marknaden, in till styrelsen. Med dessa tillskott stärker bolaget sin kompetens inom internationell affärsutveckling, läkemedelsutveckling inom orphan-indikationer samt marknads- och lanseringsstrategier och ingående av samarbete med globala läkemedelsbolag.

Jan Mattsson

Jan Mattsson, PhD, har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsbranschen. Jan är medgrundare av Albireo Pharma, ett bolag som han var med att flytta från Sverige till USA och som numera är listat på US NASDAQ. Albireo fokuserar på orphan-leversjukdomar och på bolaget har Mattsson rollen som vetenskaplig chef (CSO) och vd för de svenska bolagen. Han har erfarenhet både av att utveckla orphan-läkemedel och att nå ut till såväl investerare som vårdmarknaden i USA, vilket är en mycket viktig marknad för Toleranzia. För bolagets strävan att optimera sina kandidater för denna, världens enskilt största, läkemedelsmarknad, passar de kompetenser som Mattsson besitter som hand i handske.

Innan han startade Albireo 2008, hade Jan Mattsson olika ledande positioner inom forskning och utveckling på AstraZeneca. Han har även erfarenhet av forskning och utveckling under alla stadier av läkemedelsutveckling – från discovery-fasen till prekliniska program och kliniska studier – inom en rad terapiområden och har dessutom arbetat med internationell affärsutveckling, finansiering och bolagsstyrning. Jan är för närvarande styrelseledamot i Albireo AB och Elobix AB.

Ann-Charlotte Rosendahl

Civilekonom Ann-Charlotte Rosendahl har över 20 års erfarenhet av utveckling, kommersialisering och lansering av läkemedel på den internationella scenen. Hon har innehaft ledande befattningar inom MSD, AstraZeneca och Roche, samt har bott och arbetat i USA och Schweiz under ett antal år.

Ann-Charlotte Rosendahl kommer närmast från rollen som ansvarig för övergripande marknads- och lanseringsstrategier globalt inom Roche och hon var dessförinnan Global VP för läkemedel inom hjärta-kärl-området på AstraZeneca. Ann-Charlotte har även erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete inom biotech, samt av affärsutveckling och styrelsearbete. Idag är hon vd för Sobrera Pharma AB som, liksom Toleranzia, ingår i GU Ventures portfölj. De insikter och erfarenheter som Ann-Charlottes hittillsvarande karriär fört med sig kommer väl till pass vid strategiska beslut för att optimera förutsättningarna för Toleranzias kandidater såväl inför kommande partneringdiskussioner som framtida marknadsentré.

»Med Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl breddar styrelsen sin kunskapsbas med två mycket meriterade läkemedelsutvecklare med lång erfarenhet av utveckling av orphan-läkemedel och kommersialisering internationellt. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till avgående Ola Rönn för hans stora engagemang och mycket viktiga insatser som ordinarie styrelseledamot i Toleranzias sedan bolagets start 2011 och som styrelseordförande sedan 2018« kommenterar Charlotte Fribert, vd Toleranzia 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här