Aktieinformation

Toleranzia AB är noterat på AktieTorget och handlas med kortnamnet TOL.

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 987 750,00 SEK fördelat på 7 902 000 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,125 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2011 Nybildning 50 1 000 50 000,00 1 000 50 000,00
2013 Nyemission 50 70 3 500,00 1 070 53 500,00
2014 Nyemission 50 66 3 300,00 1 136 56 800,00
2014 Nyemission 50 40 2 000,00 1 176 58 800,00
2014 Nyemission 50 94  4 700,00 1 270 63 500,00
2015 Nyemission 50 114  5 700,00 1 384 69 200,00
2015 Aktieuppdelning 1 000:1 0,05 1 382 616  – 1 384 000 69 200,00
2015 Fondemission 0,375 449 800,00 1 384 000 519 000,00
2015 Aktieuppdelning 3:1 0,125 2 768 000 4 152 000 519 000,00
2015 Nyemission 0,125 1 000 000  125 000,00 5 152 000 644 000,00
2015 Listningsemission 0,125 2 750 000 343 750,00 7 902 000 987 750,00

Utdelning

Toleranzia har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Toleranzia befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Markets sida för bolaget

Aktiekurs

Spotlight Stock Markets sida för aktuell aktiekurs

Insyn

Finansinspektionens insynslista för bolaget

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2018
2019-02-26

Årsredovisning för räkenskapsår 2018
2019-04-30

Årsstämma 2019
2019-06-13

Delårsrapporter för 2019
2019-05-10
2019-08-26
2019-11-18