Aktieinformation

Toleranzia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Toleranzia ABs aktier handlas med kortnamnet TOL.

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 13 789 403,875 SEK fördelat på 110 315 231 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,125 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Aktiekapitalets utveckling

 

År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2011 Nybildning 50 1 000 50 000,00 1 000 50 000,00
2013 Nyemission 50 70 3 500,00 1 070 53 500,00
2014 Nyemission 50 66 3 300,00 1 136 56 800,00
2014 Nyemission 50 40 2 000,00 1 176 58 800,00
2014 Nyemission 50 94  4 700,00 1 270 63 500,00
2015 Nyemission 50 114  5 700,00 1 384 69 200,00
2015 Aktieuppdelning 1 000:1 0,05 1 382 616  – 1 384 000 69 200,00
2015 Fondemission 0,375 449 800,00 1 384 000 519 000,00
2015 Aktieuppdelning 3:1 0,125 2 768 000 4 152 000 519 000,00
2015 Nyemission 0,125 1 000 000  125 000,00 5 152 000 644 000,00
2015 Listningsemission 0,125 2 750 000 343 750,00 7 902 000 987 750,00
2016 TO1 0,125 90 814 11 351,75 7 992 814 999 101,75
2018 Företrädesemission 0,125 7 541 356 942 669,50 15 534 170 1 941 771,25
2019 Företrädesemission 0,125 4 660 251 582 531,38 20 194 421 2 524 302,63
2020 TO2 0,125 20 194 421 2 524 302,63
2020 Företrädesemission 0,125 30 291 630 3 786 453,75 50 486 051 6 310 756,38
2020 Riktad emission 0,125 3 859 990 482 498,75 54 346 041 6 793 255,12
2021 TO3 0,125 24 151 007 3 018 875,875 78 497 048 9 812 131
2021 Riktad emission 0,125 31 818 183 3 977 272,875 110 315 231 13 789 403,875
2023 Företrädesemission 0,125 86 755 644 10 844 455,50 197 070 875 24 633 859,375

Utdelning

Toleranzia har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Toleranzia befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.
Nasdaq First North Growth Markets sida för bolaget

Aktiekurs

Nasdaq First North Growth Markets sida för aktuell aktiekurs

Största ägare

Namn Kapital Röster Datum
FLERIE INVEST AB 57,12% 57,12% 2023-12-29
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 3,51% 3,51% 2023-12-29
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3,00% 3,00% 2023-12-29
NAVCAP AB 1,20% 1,20% 2023-12-29
S & B CHRISTENSEN AB 1,09% 1,09% 2023-12-29
RAMSTEDT, JONAS 1,01% 1,01% 2023-12-29
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 0,88% 0,88% 2023-12-29
ÅLANDSBANKEN ABP 0,83% 0,83% 2023-12-29
NORDIC TENDER AB 0,77% 0,77% 2023-12-29
KONSTRUKTIONS O FÖRSÄLJNINGSAKTIEBOLAGET KFAB 0,63% 0,63% 2023-12-29

Insyn

Finansinspektionens insynslista för bolaget

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-23

Årsredovisning för räkenskapsår 2023
2024-04-30

Årsstämma 2024
2024-06-19

Delårsrapporter för 2024
2024-05-20
2024-08-23
2024-10-24

Bokslutskommuniké för 2024
2025