Aktieinformation

Toleranzia AB är noterat på Spotlight Stock Market och handlas med kortnamnet TOL.

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 1 941 771,25 SEK fördelat på 15 534 170 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,125 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2011 Nybildning 50 1 000 50 000,00 1 000 50 000,00
2013 Nyemission 50 70 3 500,00 1 070 53 500,00
2014 Nyemission 50 66 3 300,00 1 136 56 800,00
2014 Nyemission 50 40 2 000,00 1 176 58 800,00
2014 Nyemission 50 94  4 700,00 1 270 63 500,00
2015 Nyemission 50 114  5 700,00 1 384 69 200,00
2015 Aktieuppdelning 1 000:1 0,05 1 382 616  – 1 384 000 69 200,00
2015 Fondemission 0,375 449 800,00 1 384 000 519 000,00
2015 Aktieuppdelning 3:1 0,125 2 768 000 4 152 000 519 000,00
2015 Nyemission 0,125 1 000 000  125 000,00 5 152 000 644 000,00
2015 Listningsemission 0,125 2 750 000 343 750,00 7 902 000 987 750,00
2016 TO1 0,125 90 814 11 351,75 7 992 814 999 101,75
2018 Företrädesemission 0,125 7 541 356 942 669,50 15 534 170 1 941 771,25

Utdelning

Toleranzia har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Toleranzia befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Markets sida för bolaget

Aktiekurs

Spotlight Stock Markets sida för aktuell aktiekurs

Insyn

Finansinspektionens insynslista för bolaget

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2019
2020-02-26

Årsredovisning för räkenskapsår 2019
2020-04-28

Årsstämma 2020
2020-06-12

Delårsrapporter för 2020
2020-05-11
2020-08-28
2020-11-02