Bolagsstyrning

Revisor

Linda Salander, EY,
Parkgatan 49
401 82 Göteborg

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 (0)8 503 015 50
E-mail: ca@mangold.se

Valberedning

Valberedning (.pdf)

Bolagsordning

Bolagsordning för Toleranzia AB (.pdf)

Bolagsstämmor

2024

Årsstämma 2024-06-19 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2024-06-19 – Formulär för poströstning (.pdf)
Årsstämma 2024-06-19 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2024-06-19 – Årsredovisning 2023 (.pdf)
Årsstämma 2024-06-19 – Revisionsberättelse 2023 (.pdf)

2023

Årsstämma 2023-06-07 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2023-06-07 – Formulär för poströstning (.pdf)
Årsstämma 2023-06-07 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2023-06-07 – Årsredovisning 2022 (.pdf)
Årsstämma 2023-06-07 – Revisionsberättelse 2022 (.pdf)

2022

Årsstämma 2022-06-03 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2022-06-03 – Formulär för poströstning (.pdf)
Årsstämma 2022-06-03 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2022-06-03 – Årsredovisning 2021 (.pdf)
Årsstämma 2022-06-03 – Revisionsberättelse 2021 (.pdf)

2021

Extra bolagsstämma 2021-09-16 – Kallelse (.pdf)
Extra bolagsstämma 2021-09-16 – Formulär för poströstning (.pdf)
Extra bolagsstämma 2021-09-16 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Extra bolagsstämma 2021-09-16 – Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL (.pdf)
Extra bolagsstämma 2021-09-16 – Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL (.pdf)
Årsstämma 2021-06-04 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2021-06-04 – Fullständiga beslutsunderlag (.pdf)
Årsstämma 2021-06-04 – Formulär för poströstning (.pdf)
Årsstämma 2021-06-04 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2020 (.pdf)

2020

Årsstämma 2020-06-12 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2020-06-12 – Fullständiga beslutsunderlag (.pdf)
Årsstämma 2020-06-12 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2020-06-12 – Årsredovisning 2019 (.pdf)
Årsstämma 2020-06-12 – Revisionsberättelse 2019 (.pdf)

2019

Årsstämma 2019-06-13 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2019-06-13 – Fullständiga beslutsunderlag (.pdf)
Årsstämma 2019-06-13 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2019-06-13 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2018 (.pdf)

2018

Årsstämma 2018-06-15 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2018-06-15 – Fullständiga beslutsunderlag (.pdf)
Årsstämma 2018-06-15 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2018-06-15 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2017 (.pdf)
Extra bolagsstämma 2018-02-05 – Kallelse (.pdf)
Extra bolagsstämma 2018-02-05 – Fullständigt beslutsunderlag (.pdf)
Extra bolagsstämma 2018-02-05 – Fullmaktsformulär (.pdf)

2017

Extra bolagsstämma 2017-12-08 – Kallelse (.pdf)
Extra bolagsstämma 2017-12-08 Fullständigt beslutsunderlag (.pdf)
Extra bolagsstämma 2017-12-08 Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2017-06-09 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2017-06-09 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2017-06-09 – Fullständiga beslutsförslag (.pdf)
Årsstämma 2017-06-09 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 (.pdf)

2016

Årsstämma 2016-06-10 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2016-06-10 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2016-06-10 – Fullständiga beslutsförslag (.pdf)
Årsstämma 2016-06-10 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2015 (.pdf)

2015

Extra bolagsstämma 2015-10-12 (.pdf)
Extra bolagsstämma 2015-07-07 (.pdf)
Årsstämma 2015-06-11 (.pdf)

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-23

Årsredovisning för räkenskapsår 2023
2024-04-30

Årsstämma 2024
2024-06-19

Delårsrapporter för 2024
2024-05-20
2024-08-23
2024-10-24

Bokslutskommuniké för 2024
2025