Bolagsstyrning

Revisor

Andreas Mast, EY,
Parkgatan 49
401 82 Göteborg

Bolagsordning

Bolagsordning för Toleranzia AB (.pdf)

Bolagsstämmor

2019

Årsstämma 2019-06-13 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2019-06-13 – Fullständiga beslutsunderlag (.pdf)
Årsstämma 2019-06-13 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2019-06-13 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2018 (.pdf)

2018

Årsstämma 2018-06-15 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2018-06-15 – Fullständiga beslutsunderlag (.pdf)
Årsstämma 2018-06-15 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2018-06-15 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2017 (.pdf)
Extra bolagsstämma 2018-02-05 – Kallelse (.pdf)
Extra bolagsstämma 2018-02-05 – Fullständigt beslutsunderlag (.pdf)
Extra bolagsstämma 2018-02-05 – Fullmaktsformulär (.pdf)

2017

Extra bolagsstämma 2017-12-08 – Kallelse (.pdf)
Extra bolagsstämma 2017-12-08 Fullständigt beslutsunderlag (.pdf)
Extra bolagsstämma 2017-12-08 Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2017-06-09 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2017-06-09 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2017-06-09 – Fullständiga beslutsförslag (.pdf)
Årsstämma 2017-06-09 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 (.pdf)

2016

Årsstämma 2016-06-10 – Kallelse (.pdf)
Årsstämma 2016-06-10 – Fullmaktsformulär (.pdf)
Årsstämma 2016-06-10 – Fullständiga beslutsförslag (.pdf)
Årsstämma 2016-06-10 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2015 (.pdf)

2015

Extra bolagsstämma 2015-10-12 (.pdf)
Extra bolagsstämma 2015-07-07 (.pdf)
Årsstämma 2015-06-11 (.pdf)

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2019
2020-02-26

Årsredovisning för räkenskapsår 2019
2020-04-28

Årsstämma 2020
2020-06-12

Delårsrapporter för 2020
2020-05-11
2020-08-28
2020-11-02