IR-kontakt

Björn Löwenadler
bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2020
2021-02-25

Årsredovisning för räkenskapsår 2020
2021-04-12

Årsstämma 2021
2021-06-04

Delårsrapporter för 2021
2021-05-06
2021-08-27
2021-10-29