IR-kontakt

Björn Löwenadler
bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Kalendarium

Årsredovisning för räkenskapsår 2021
2022-04-06

Årsstämma 2022
2022-06-03

Delårsrapporter för 2022
2022-05-06
2022-08-26
2022-10-28

Bokslutskommuniké för 2022
2023-02-24