IR-kontakt

Björn Löwenadler
bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2019
2020-02-26

Årsredovisning för räkenskapsår 2019
2020-04-28

Årsstämma 2020
2020-06-12

Delårsrapporter för 2020
2020-05-11
2020-08-10
2020-11-02