Investor Relations

Information med anledning av Flerie Invests budpliktsbud till aktieägarna i Toleranzia

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel avseende erbjudandet finns tillgängliga på Hagberg Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se och på Flerie Invests hemsida www.flerie.com.

För ytterligare information om budpliktsbudet hänvisas till Flerie Invests hemsida www.flerie.com.

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-23

Årsredovisning för räkenskapsår 2023
2024-04-30

Årsstämma 2024
2024-06-19

Delårsrapporter för 2024
2024-05-20
2024-08-23
2024-10-24

Bokslutskommuniké för 2024
2025