IR-kontakt

Björn Löwenadler
bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2018
2019-02-26

Årsredovisning för räkenskapsår 2018
2019-04-30

Årsstämma 2019
2019-06-13

Delårsrapporter för 2019
2019-05-10
2019-08-26
2019-11-18