Rapporter

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-23

Årsredovisning för räkenskapsår 2023
2024-04-30

Årsstämma 2024
2024-06-19

Delårsrapporter för 2024
2024-05-20
2024-08-23
2024-10-24

Bokslutskommuniké för 2024
2025