Rapporter

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning

Kalendarium

Bokslutskommuniké för 2022
2023-02-24

Årsredovisning för räkenskapsår 2022
2023-04-06

Årsstämma 2023
2023-06-07

Delårsrapporter för 2023
2023-05-03
2023-08-25
2023-10-27

Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-23