Mangold Insight Analys – Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare

10 juni - 2020

Mangold Insight publicerade den 5 juni 2020 en analys av Toleranzia. Ett utdrag från analysen återges nedan. Analysen i sin helhet kan läsas här.

Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare
Mangold inleder bevakning av orphan-läkemedelsbolaget Toleranzia med rekommendationen Köp och en riktkurs på 5,00 kronor på 12 månaders sikt. Det innebär att Toleranzia-aktien har en uppsida på över 170 procent. Toleranzia har utvecklat en toleransteknologi som resulterat i två läkemedels-kandidater; TOL2 mot den sällsynta muskelsjukdomen myastenia gravis och TOL3 mot den sällsynta blodkärlssjukdomen ANCA vaskulit. Både TOL2 och TOL3 avser bota respektive sjukdomar i grunden vilket gör dem unika jämfört med dagens tillgängliga läkemedel, som endast minskar symptomen och i många fall ger allvarliga biverkningar.

Hög aktivitet på växande marknad
Att investera i Toleranzia ger en unik chans att i ett tidigt skede ta del av dess möjligheter att skapa värde inom den växande marknaden för orphan-sjukdomar. Flera gjorda affärer inom närliggande immunologiska orphan-sjukdomar och myastenia gravis stärker oss i vår tro att bolaget på ett tidigt stadium kan sluta licensavtal eller ingå samarbete med ett globalt läkemedelsbolag. Toleranzia avser inleda en kombinerad fas 1/2a-studie med TOL2 under 2022. TOL3 är i tidig utvecklingsfas och utelämnas i vår värderingsmodell.

Oupptäckt och låga förväntningar
Toleranzia är oupptäckt då dess värde inte återspeglar den potential som bolaget besitter. Mangold har valt att värdera bolaget utifrån en riskjusterad sum of the parts-modell som diskonterats till nuvärde. I vårt base case sätter vi en riktkurs på 5,00 kronor vilket motsvarar ett börsvärde på runt 100 miljoner kronor. Detta anser vi är motiverat utifrån bolagets potential och möjligheter.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här