Pressmeddelanden

2024

20 maj, 2024 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, (”Toleranzia” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma...
20 maj, 2024 Toleranzia AB: Delårsrapport första kvartalet 2024 Nyheter Engelska Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Tre månader, 1 januari – 31 mars· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 641 KSEK (-1 988)· Kassaflöde...
30 april, 2024 Toleranzia AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
25 april, 2024 Rättelse: Toleranzia AB erhåller lånelöfte om 20 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Rättelse: MAR-etikett saknades i pressmeddelande publicerat 24 april 2024. Följaktligen publicerar Toleranzia härmed en korrigerad version...
24 april, 2024 Toleranzia AB erhåller lånelöfte om 20 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") har idag tecknat ett avtal med Flerie Invest AB innefattande ett lånelöfte...
18 mars, 2024 Toleranzia rapporterar positivt utfall från rådgivningsmöte med det tyska läkemedelsverket för utvecklingsprogrammet TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB har framgångsrikt genomfört ett vetenskapligt rådgivningsmöte med det tyska läkemedelsverket, Paul Ehrlich Institut...
23 februari, 2024 Toleranzia AB – Bokslutskommuniké 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Tre månader, 1 oktober – 31 december· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 121 KSEK (-2 181)· Kassaflöde...
15 januari, 2024 Toleranzia avslutar framgångsrikt GLP-toxikologistudie av TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att den pivotala toxikologistudien, genomförd enligt Good Laboratory...

2023

21 december, 2023 Toleranzia AB startar tillverkning av färdig läkemedelsprodukt för kliniska studier Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med kontraktstillverkaren Curia (Scotland) Limited (”Curia”) för slutlig...
15 december, 2023 Toleranzia AB presenterar valberedning Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024. Valberedningen, som har utsetts i enlighet...
6 december, 2023 Toleranzia rapporterar positiv återkoppling från möte med det danska läkemedelsverket Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB har framgångsrikt genomfört ett vetenskapligt rådgivningsmöte med det danska läkemedelsverket, DKMA, om preklinisk...
27 oktober, 2023 Toleranzia AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Tre månader, 1 juli – 30 september· Nettoomsättningen uppgick till -- KSEK (--)· Resultatet efter finansiella...
16 oktober, 2023 Toleranzia utser Thomas Pålsson till ny Chief Financial Officer Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att Thomas Pålsson utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO)...
26 september, 2023 Toleranzia startar toxikologisk studie av sin läkemedelskandidat TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att man har påbörjat den regulatoriska GLP-toxikologiska studien...
15 september, 2023 Toleranzia offentliggör utfall i företrädesemissionen Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA...
28 augusti, 2023 Toleranzia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units Nyheter Bolagshändelse Prospekt Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA...
25 augusti, 2023 Toleranzia AB: Delårsrapport andra kvartalet 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Tre månader, 1 april – 30 juni· Nettoomsättningen uppgick till -- KSEK (--)· Resultatet efter finansiella...
24 augusti, 2023 Toleranzia har utvecklat en frystorkad formulering av läkemedelskandidaten TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att man har slutfört utvecklingen av en optimerad formulering av sin...
21 augusti, 2023 Toleranzia genomför GMP-tillverkning av läkemedelskandidaten TOL2 för klinisk studie Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att man framgångsrikt har slutfört tillverkningsstegen i GMP-processen...
18 augusti, 2023 Toleranzia genomför en företrädesemission av units om cirka 55 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG...
7 juni, 2023 Kommuniké från årsstämman 2023 i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Årsstämman i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, (”Bolaget”) ägde rum idag den 7 juni 2023. Stämman genomfördes med...
9 maj, 2023 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, (”Toleranzia” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma...
3 maj, 2023 Toleranzia AB: Delårsrapport 2023-01-01 – 2023-03-31 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Första kvartalet, 2023 Tre månader, 1 januari – 31 mars · Nettoomsättningen uppgick till -- KSEK (--) ·...
6 april, 2023 Toleranzia AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Toleranzia AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen...
31 mars, 2023 Toleranzia beviljas anslag från Vinnova till projekt inom ANCA vaskulit Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "bolaget") meddelar idag att bolaget beviljats anslag från Vinnova för ett projekt som...
30 mars, 2023 Toleranzia avslutar tillverkningen av en teknisk sats av läkemedelskandidaten TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "bolaget") meddelar idag att man framgångsrikt har tillverkat en teknisk sats av TOL2. Materialet...
29 mars, 2023 Toleranzia lämnar in en patentansökan för tolerogena kombinationsbehandlingar Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har lämnat in en ny patentansökan för behandling...
24 februari, 2023 Toleranzia AB - Bokslutskommuniké 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Tre månader, 1 oktober – 31 december · Nettoomsättningen uppgick till -- KSEK (--) · Resultatet efter finansiella...
12 januari, 2023 Toleranzia AB presenterar valberedning Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023. Valberedningen, som har utsetts i enlighet...

2022

27 december, 2022 Toleranzia väljer Charles River Laboratories för den GLP-toxikologiska studien av sin läkemedelskandidat TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med Charles River Laboratories (CRL) om att genomföra en GLP-toxikologisk...
1 december, 2022 Toleranzia meddelar framgångsrik storskalig produktion av läkemedelskandidaten TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har tillverkat och utvärderat en...
28 november, 2022 Uttalande från styrelsen för Toleranzia AB med anledning av Flerie Invests budpliktsbud Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Styrelsen för Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) rekommenderar aktieägarna i Toleranzia att inte acceptera...
14 november, 2022 Flerie Invest AB har offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Toleranzia AB Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Flerie Invest AB (”Flerie Invest”) offentliggjorde den 2 november 2022 att Flerie Invest utökat sitt innehav i Toleranzia AB ("Toleranzia"...
28 oktober, 2022 Toleranzia AB: Delårsrapport 2022-01-01 – 2022-09-30 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Tredje kvartalet, 2022 Tre månader, 1 juli – 30 september · Nettoomsättningen uppgick till -- KSEK (--) ·...
26 augusti, 2022 Toleranzia AB: Halvårsrapport 2022-01-01 – 2022-06-30 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Halvåret 2022 Tre månader, 1 april – 30 juni · Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). · Resultatet...
15 augusti, 2022 Toleranzia utser Torbjörn Sannerstedt till ny Chief Financial Officer Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utsett Torbjörn Sannerstedt till ny Chief Financial...
3 juni, 2022 Kommuniké från årsstämman 2022 i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Årsstämman i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, (”Bolaget”) ägde rum idag den 3 juni 2022. Stämman genomfördes med...
3 juni, 2022 Positiva resultat för Toleranzias läkemedelskandidat TOL2 publicerade i välrenommerad vetenskaplig tidskrift Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att resultaten från prekliniska studier med Bolagets längst...
10 maj, 2022 Toleranzia deltar vid internationell vetenskaplig konferens om myastenia gravis i USA Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget kommer att delta vid The 14th MGFA International Conference...
9 maj, 2022 Toleranzia deltar i ett forskningskonsortium som beviljats stöd från KK-stiftelsen Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)...
6 maj, 2022 Toleranzia AB: Delårsrapport 2022-01-01 – 2022-03-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Första kvartalet 2022 Första kvartalet, 1 januari – 31 mars · Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). ·...
4 maj, 2022 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, (”Toleranzia” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma...
6 april, 2022 Toleranzia AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Toleranzia AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen...
28 mars, 2022 Toleranzia säkrar tillgång till material för storskalig tillverkning av läkemedelskandidaten TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget vidtagit ytterligare åtgärder och säkrat...
25 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021-01-01 – 2021-12-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2021 Tolv månader (2021-01-01 – 2021-12-31) · Nettoomsättningen uppgick...

2021

11 november, 2021 Starten av Toleranzias planerade kliniska studie med TOL2 flyttas fram till följd av global brist på vissa material för produktion av läkemedelssubstansen Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) meddelar idag att den planerade starten av en första klinisk studie av läkemedelskandidaten TOL2 i patienter med myastenia...
10 november, 2021 Toleranzia utser Ann-Charlotte Rosendahl till styrelseordförande Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) meddelar idag att styrelsen har utsett Ann-Charlotte Rosendahl till ny styrelseordförande efter Anders Miltons avgång...
29 oktober, 2021 Toleranzia AB: Delårsrapport 2021-01-01 – 2021-09-30 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Tredje kvartalet samt januari – september 2021 Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september · Nettoomsättningen uppgick till...
21 september, 2021 Toleranzia AB (publ): Tillförs cirka 42 MSEK genom fulltecknad riktad nyemission Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den riktade nyemission som extra bolagsstämman...
20 september, 2021 Cirka 95,7 procent av teckningsoptionerna av serie TO3 tecknades och Toleranzia AB tillförs cirka 27,5 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA...
16 september, 2021 Kommuniké från extra bolagsstämma i Toleranzia AB (publ) den 16 september 2021 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Extra bolagsstämma i Toleranzia AB (publ), org. nr 556877-2866 (“Toleranzia” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 16 september...
13 september, 2021 Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3 i Toleranzia AB (publ) är idag, den 13 september 2021 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Idag, den 13 september 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia&rdquo...
6 september, 2021 Toleranzia AB: Toleranzia - Mer glitter i oupptäckt stjärna - Mangold Insight Analys Nyheter Svenska Regulatorisk IR Valfritt
Toleranzia, som utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, väntas genomgå en större ägarförändring. Genom...
30 augusti, 2021 Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia AB har fastställts till 1,14 SEK och teckningsperioden inleds den 1 september 2021 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG...
27 augusti, 2021 Toleranzia AB: Halvårsrapport 2021-01-01 – 2021-06-30 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Halvåret 2021 Sex månader, 1 januari – 30 juni · Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). · Resultatet...
24 augusti, 2021 Toleranzia meddelar fortsatta lovande resultat i tillverkningen av TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har genomfört så kallade ”consistency batches” hos kontraktstillverkaren...
10 augusti, 2021 Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), org.nr 556877-2866 (”Toleranzia” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma...
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG...
12 juli, 2021 Toleranzia genomför framgångsrikt möte med läkemedelsverket Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört ett vetenskapligt rådgivningsmöte...
5 juli, 2021 Toleranzia slutför uppskalningen av odlingsdelen i tillverkningsprocessen för TOL2 till 1000 L skala Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört storskalig odling av TOL2 i 1000 L skala med...
16 juni, 2021 Toleranzia utökar patentportföljen med en ansökan om produktpatent för läkemedelskandidaten TOL3 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har lämnat in en ansökan om produktpatent för Toleranzias läkemedelskandidat...
Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") har lämnat in en patentansökan med syfte att skydda tillverkningsprocessen för...
4 juni, 2021 Kommuniké från årsstämman 2021 i Toleranzia AB (publ) Nyheter Svenska Regulatorisk IR Valfritt
Årsstämman i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, ("Bolaget") ägde rum idag den 4 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära...
6 maj, 2021 Toleranzia AB: Delårsrapport 2021 -01-01 – 2021 -03-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 54 346 041 aktier...
5 maj, 2021 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 Toleranzia värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är...
12 april, 2021 Toleranzia AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Valfritt
För ytterligare information, kontakta: Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763 19 98 98 E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com Om Toleranzia...
24 mars, 2021 Toleranzia informerar om COVID-19 pandemins påverkan på verksamheten Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Kontrakstillverkaren 3P arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att minska potentiella effekter av pandemin. Under det senaste...
4 mars, 2021 Toleranzia genomför framgångsrikt internationellt kliniskt rådgivningsmöte inom Myastenia Gravis Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Efter att Toleranzia presenterat de robusta prekliniska data som utgör basen för TOL2´s potential som ett säkert och effektivt läkemedel...
25 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020-01-01 – 2020-12-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Resultat per...
19 januari, 2021 Toleranzia AB meddelar nya lovande resultat i tillverkningen av TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Vid den senaste odlingen i 10 L nåddes ett OD på 244, vilket är det högsta värdet som hittills erhållits. OD, eller optisk...

2020

22 december, 2020 Toleranzia meddelar att den viktiga Master Cell-banken för TOL2 är färdigutvecklad och kvalitetskontrollerad Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
TOL2 har visat sig besitta sjukdomsmodifierande egenskaper och har därmed potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen...
20 november, 2020 David Wahlund utsedd till ny CFO i Toleranzia AB Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
David Wahlund har en gedigen erfarenhet från ledande positioner i ett flertal olika bolag, bla som CFO på Lagerhaus AB, Controller på...
4 november, 2020 BioStock artikel – Hög potential lockar kapital till Toleranzias projekt Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Anledningen till den höga investeringsviljan i bolaget kan sannolikt knytas till det strategiskt fördelaktiga valet att fokusera på sällsynta...
2 november, 2020 Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-09-30 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Nio månader, 1 januari – 30 september Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september Belopp inom parentes: Jämförande period föregående...
15 oktober, 2020 Första handelsdag för Toleranzia på Nasdaq First North Growth Market Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
VD Charlotte Fribert kommenterar: ‐ Listbytet till Nasdaq First North är ett viktigt steg i Toleranzias fortsatta utveckling. Med den nya handelsmiljön...
1 oktober, 2020 BioStock artikel – Toleranzia genomför listbyte – ett viktigt steg i bolagets utveckling Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia utvecklar toleransinducerande läkemedel mot svåra autoimmuna sjukdomar som återskapar immunologisk tolerans mot kroppsegna...
30 september, 2020 Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia AB Nyheter Bolagshändelse Aktie Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Företrädesemissionen tecknades till totalt 392,0 procent. Av tilldelade units tecknades cirka 92,8 procent med stöd av uniträtter och...
29 september, 2020 Toleranzia AB har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 15 oktober 2020 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Den 18 september och den 23 september 2020 offentliggjorde Toleranzia utfallet i den nyligen genomförda företrädesemissionen samt i den...
23 september, 2020 Förtydligande av pressmeddelande om riktad emission till garanter Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) meddelade tidigare idag att Bolaget beslutat om att genomföra en riktad...
23 september, 2020 Toleranzia genomför en riktad emission till garanter i samband med den nyligen genomförda företrädesemission som övertecknades Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen, hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning...
18 september, 2020 Företrädesemissionen i Toleranzia AB kraftigt övertecknad Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN...
14 september, 2020 BioStock artikel – Emission ska ta Toleranzia till klinik Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Sedan Göteborgsbolaget Toleranzia grundades 2011 har man arbetat med att utveckla toleransinducerande läkemedel mot svåra autoimmuna sjukdomar...
11 september, 2020 BioStock intervju – Toleranzia förbereder klinisk utveckling Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Bioteknikbolaget Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för att behandla autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen...
9 september, 2020 BioStock intervju – Toleranzias nya styrelseledamot om vägen till Nasdaq NY Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Bioteknikbolaget Toleranzias läkemedelsteknologi bygger på att identifiera sjukdomsspecifika proteiner, s.k. tolerogener, som inducerar immunologisk...
4 september, 2020 BioStock artikel – Otillräckliga behandlingar för myastenia gravis begränsar patienternas liv Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
År 2012 levde egenföretagaren Lars Lundström ett friskt liv och drev sin firma tillsammans med frun Birgitta från hemmet i skånska...
4 september, 2020 Toleranzia AB meddelar viktiga förbättringar i tillverkningen av TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Med den nya cellbanken som tagits fram för produktion av TOL2 i stor skala, har Toleranzia i samarbetet med kontraktstillverkaren 3P lyckats uppnå...
Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 25 augusti 2020, godkänts...
21 augusti, 2020 Toleranzia AB beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 45,4 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Bakgrund och motiv i sammandrag Toleranzia utvecklar läkemedel inom fältet autoimmuna orp­han-sjukdomar som omfattas av ett stort mediciniskt...
10 augusti, 2020 Halvårsrapport 2020-01-01 – 2020-06-30 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Sex månader, 1 januari – 30 juni Tre månader, 1 april – 30 juni Belopp inom parentes: Jämförande period föregående...
27 juli, 2020 Korrigering – Toleranzia meddelar att delårsrapport för andra kvartalet 2020 tidigareläggs Nyheter Bolagsinformation Finansiell kalender Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns här. För ytterligare information, kontakta: Charlotte Fribert – VD...
27 juli, 2020 Toleranzia meddelar att delårsrapport för andra kvartalet 2020 tidigareläggs Nyheter Bolagsinformation Finansiell kalender Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns här. För ytterligare information, kontakta: Charlotte Fribert – VD Telefon...
12 juni, 2020 Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Fastställande av resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning...
11 juni, 2020 Föreslagna styrelseförändringar i Toleranzia Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägare representerande cirka 12,2 procent av rösterna i Toleranzia har lämnat följande föreslag till Bolagets årsstämma...
10 juni, 2020 Mangold Insight Analys – Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare Mangold inleder bevakning av orphan-läkemedelsbolaget Toleranzia med rekommendationen Köp och...
1 juni, 2020 Toleranzia AB informerar om utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Styrelseordförande Ola Rönn kommenterar: - Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna är i linje med vad vi förväntade oss...
25 maj, 2020 Toleranzia AB utser Mangold Fondkommision till likvidtetsgarant Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Mangold...
15 maj, 2020 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer närmare årsstämman med ytterligare information...
12 maj, 2020 Toleranzia AB informerar om teckningsoptioner av serie TO2 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Styrelseordförande Ola Rönn kommenterar - Trots att vår förväntan är att bolagets finanser inte kommer att förstärkas...
11 maj, 2020 Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-03-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 194 421 aktier...
28 april, 2020 Toleranzia AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Valfritt
För ytterligare information, kontakta: Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763 19 98 98 E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com Om Toleranzia...
2 april, 2020 Toleranzia AB erhåller ytterligare finansiellt stöd för myastenia gravis projektet från Swelife Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Projektet är ett samarbete mellan Toleranzia och enheten för neurokirurgi på institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet...
25 mars, 2020 Toleranzia AB erhåller viktigt finansiellt stöd från Vinnova Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Som motiv för beslutet om beviljat bidrag anger Vinnova bland annat att projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat...
23 mars, 2020 Toleranzia AB meddelar opåverkad verksamhetsutveckling under COVID-19 pandemi Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Med anledning av den pågående pandemin och dess globala spridning har Toleranzia genomfört en grundlig utvärdering av verksamheten...
27 februari, 2020 Toleranzia AB fastställer ytterligare indikation inom autoimmuna orphan-sjukdomar Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Toleranzia har utvärderat en rad olika sjukdomar med stort medicinskt behov och inom vilka Bolagets toleransteknologi har stor potential för...
26 februari, 2020 BioStock artikel – Multipla referensområden för Toleranzias avtalspotential Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Med målsättningen att behandla och bota patienter med autoimmuna sjukdomar, utvecklar Toleranzia läkemedel som utnyttjar immunförsvarets...
26 februari, 2020 Bokslutskommuniké 2019-01-01 – 2019-12-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Resultat per...
25 februari, 2020 Toleranzia AB meddelar status och tidplan för storskalig produktion av TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Som tidigare kommunicerats har Toleraniza i samarbete med Testa Center i Uppsala framgångsrikt validerat den optimerade process i bakterier som Bolaget...

2019

20 december, 2019 Toleranzia AB utvidgar avtalet för framtagning av läkemedels-substansen TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia har sedan tidigare ingått ett avtal för framtagning av en ny kvalitetssäkrad cellbank samt processutveckling och uppskalning...
4 december, 2019 Toleranzia AB:s nyemitterade teckningsoptioner av serie TO2 kommer att börja handlas den 9 december Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO2 En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny aktie under...
29 november, 2019 Sista dag för handel med BTU i Toleranzia AB Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Toleranzias aktiekapital till 2 524 302,63 SEK och antalet aktier till 20 194 421. Toleranzia tillfördes...
18 november, 2019 Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-09-30 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september Årets första nio månader, 1 januari – 30 september Belopp inom parentes: Jämförande...
13 november, 2019 Toleranzia ABs företrädesemission övertecknad Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Charlotte Fribert kommenterar: - Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för förtroendet som vi fått...
6 november, 2019 Idag är sista dagen för handel med uniträtter i Toleranzias företrädesemission Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Viktiga datum Om du avser att teckna aktier via DNB Bank ASA, filial Sverige, ska anmälningssedeln vara DNB tillhanda senast kl. 15.00 den 8 november...
5 november, 2019 Toleranzias presentation på Stora Aktiedagen Göteborg nu publicerad Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Presentationen spelades in och kan ses här. För ytterligare information, vänligen kontakta: Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763...
Teckningsförbindelserna sker med stöd av uniträtter som har överlåtits vederlagsfritt av GU Ventures AB (”GU”) och...
1 november, 2019 BioStock artikel – Toleranzia på väg mot en ny terapi inom sällsynt autoimmun sjukdom Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Göteborgsbaserade Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen inneboende kraft för att behandla autoimmuna sjukdomar...
31 oktober, 2019 Toleranzias vd presenterar på Stora Aktiedagen Göteborg Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
För program och anmälan gå till Stora Aktiedagen Göteborg 2019. För ytterligare information, vänligen kontakta: Charlotte...
28 oktober, 2019 BioStock intervju – Toleranzias vd: Ett flertal större läkemedelsbolag har redan visat intresse Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Kroppens immunförsvar skyddar oss normalt mot externa angrepp från till exempel virus och bakterier. Ibland löper dock immuncellerna amok...
VD Charlotte Fribert kommenterar: - Vi är mycket glada att det prekliniska arbetet som genomförts hittills under året löpt på...
Prospektet innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Toleranzias hemsida, www.toleranzia.se. Det kommer...
VD Charlotte Fribert kommenterar: - Vi är mycket glada att det prekliniska arbetet som genomförts hittills under året löpt på...
11 september, 2019 Toleranzias vd presenterar på Aktiekvällen Göteborg Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
För program och anmälan gå till: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg-1. För ytterligare information, vänligen...
26 augusti, 2019 Halvårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Sex månader, 1 januari – 30 juni Tre månader, 1 april – 30 juni Belopp inom parentes: Jämförande period föregående...
23 augusti, 2019 Toleranzia rapporterar ett framgångsrikt samarbete med Testa Center Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Valideringsarbetet med TC genomfördes med stöd av Toleranzias egen personal under cirka fyra veckor i juni. Toleranzia har sedan dess gått...
29 juli, 2019 Toleranzia ABs läkemedelskandidat beviljas särläkemedelsstatus i EU Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
I och med erhållandet av särläkemedelsstatus för TOL2 i EU, jämte tidigare erhållen särläkemedelsstatus för...
2 juli, 2019 Toleranzia AB startar industriell tillverkning av TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia har sedan tidigare en utvecklad tillverkningsprocess för TOL2 i laboratorieskala och avsikten är att 3P ska skala upp tillverkningen...
13 juni, 2019 Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Fastställande av resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning...
16 maj, 2019 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda...
10 maj, 2019 Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Första kvartalet, 1 januari – 31 mars Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital...
30 april, 2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 Nyheter Svenska Rapport Årsredovisning IR Valfritt
För ytterligare information, kontakta: Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763 19 98 98 E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com Om Toleranzia...
15 april, 2019 Toleranzia AB redovisar positiva resultat i preliminär toxikologisk studie Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Sammanfattningsvis noterades att TOL2 tolererades väl vid båda dosnivåerna i denna studie och att inga kliniska observationer av betydelse...
12 april, 2019 Toleranzia AB erhåller finansiering från Swelife för samarbete med Testa Center Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia har sedan tidigare utvecklat en mikrobiell tillverkningsprocess för TOL2. Med hjälp av finansieringen från Swelife kommer bolaget...
26 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018-01-01 – 2018-12-31 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Resultat per aktie...
4 februari, 2019 Toleranzia AB tar nästa steg i den säkerhetsmässiga utvärderingen av TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
- Den säkerhetsmässiga studie som RISE nu utför för vår räkning är ytterligare en viktig pusselbit i den dokumentation...
30 januari, 2019 Toleranzia AB rapporterar framgångsrik immuntoxikologisk studie Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
- Vi är mycket glada att kunna meddela att SciCross i sin omfattande analys av TOL2 inte funnit någon risk för oönskad immunogenicitet...
29 januari, 2019 Toleranzia AB lanserar en ny högeffektiv produktionsmetod för TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
- Vi presenterar idag resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan våra interna forskare och extern expertis inom industriell produktion...

2018

5 december, 2018 Toleranzia AB startar immuntoxikologisk studie Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
”Vi är mycket nöjda med vad vi lärt oss om TOL2´s säkerhetsfarmakologiska och toxikologiska egenskaper hittills. Nu fortsätter...
3 december, 2018 Toleranzias VD Charlotte Fribert talar på internationell vetenskaplig konferens om toleransterapi Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
VD Charlotte Fribert kommenterar: - Förutom det internationella erkännandet och uppmärksamheten som Toleranzia får genom inbjudan...
23 november, 2018 Toleranzia AB erhåller en halv miljon i stöd från Vinnova Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
”Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått kvalitetsstämpeln ”Seal of Excellence” från EU och det...
16 november, 2018 Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Tredje kvartalet, samt januari-september 2018 Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september Årets första nio månader, 1 januari &ndash...
2 november, 2018 Toleranzia på plats under BIO-Europe 2018 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
”BIO-Europe är en mycket viktig konferens som ger oss möjlighet att presentera Toleranzia och samtidigt knyta kontakter med representanter...
29 oktober, 2018 Toleranzia rapporterar en framgångsrik distributionsstudie med TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
- Vi är väldigt glada för att ha fått tydliga resultat som visar att TOL2, efter administration, både snabbt och specifikt når...
22 oktober, 2018 Toleranzia anlitar kommunikationsexpert Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Charlotte Fribert, Toleranzias VD, kommenterar: ”Intresset för Toleranzia ökar och vi behöver både bli mer effektiva i vår...
24 augusti, 2018 Halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Resultat per aktie...
15 juni, 2018 Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Fastställande av resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning...
1 juni, 2018 Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen...
18 maj, 2018 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som...
11 maj, 2018 Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Resultat per aktie...
27 april, 2018 Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Valfritt
För ytterligare information, vänligen kontakta Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763 19 98 98 E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com...
23 april, 2018 Toleranzias VD Charlotte Fribert på ”Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit” Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
VD Charlotte Fribert kommenterar: - Att det nu hålls en stor internationell konferens, som helt och hållet fokuserar på den typ av teknologi...
21 mars, 2018 Sista dag för handel med BTA den 26 mars 2018 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 941 771,25 kronor fördelat på 15 534 170 aktier. Rådgivare Finansiell...
8 mars, 2018 Företrädesemission tecknad till cirka 94 %, motsvarande 22,6 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
VD Charlotte Fribert kommenterar "Jag vill tacka alla befintliga och nya ägare i Toleranzia för ert förtroende. Genom emissionen får...
20 februari, 2018 Toleranzia erhåller ytterligare teckningsförbindelser om cirka 6,15 MSEK i pågående företrädesemission Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Teckningsförbindelserna sker med stöd av teckningsrätter som har överlåtits vederlagsfritt av GU Ventures AB, MIVAC Development...
14 februari, 2018 Idag inleds teckningstiden i Toleranzias (publ) företrädesemission om ca 24 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Toleranzias VD kommenterar: ”Genom nuvarande nyemission tar Toleranzia ett stort steg mot klinisk utveckling av ett nytt läkemedel som på...
13 februari, 2018 Toleranzia offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel Nyheter Bolagshändelse Prospekt Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Erbjudande i sammandrag Teckningsförbindelser och garantiåtagande Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK från...
13 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31) Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31) Belopp inom parentes: Jämförande period...
5 februari, 2018 Kommuniké från extra bolagsstämma i Toleranzia den 5 februari 2018 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Styrelsen fattade den 18 januari 2018 ett beslut om företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande...
18 januari, 2018 Toleranzia: Rättelse angående tidigare pressmeddelande Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Förutom denna rättelse gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet kl. 08.30 den 18 januari 2018. Nedan ses en rättad och...
18 januari, 2018 Kallelse till extra bolagstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Rätt till deltagande och anmälan Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av...
18 januari, 2018 Toleranzia beslutar om företrädesemission om cirka 24 MSEK i syfte att ta ett stort steg mot klinisk utveckling samt tidigarelägger bokslutskommunikén Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
VD Charlotte Fribert kommenterar ”Genom kommande nyemission tar Toleranzia ett stort steg mot klinisk utveckling av en ny produkt som på ett...
16 januari, 2018 Vidar Wendel-Hansen ny Chief Medical Officer i Toleranzia Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Vidar Wendel-Hansen, född 1959, är läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Wendel-Hansen har omfattande...

2017

20 december, 2017 Toleranzia AB ingår avtal med PX’Therapeutics avseende storskalig tillverkning av TOL2 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Avtalet innebär att PX’ först kommer att tillverka TOL2 för de återstående prekliniska studierna avseende toxicitet, stabilitet...
8 december, 2017 Kommuniké från extra bolagstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Val av nya styrelseledamöter Stämman beslutade att styrelsen ska utökas från fem till sex styrelseledamöter samt att Kristian...
22 november, 2017 Kallelse till extra bolagstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som...
17 november, 2017 Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Sammanfattning av de första nio månaderna 2017 Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0...
17 november, 2017 Toleranzia planerar att föreslå inval av två nya styrelseledamöter och tackar samtidigt av styrelseledamot Nils Lycke Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter Toleranzia avser, efter förslag från cirka 30 procent av aktieägarna, att på...
14 november, 2017 Toleranzias VD Charlotte Fribert i VD-intervju Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Läkemedelskandidaterna TOL1 OCH TOL2 Fråga 1: Toleranzia utvecklar nya behandlingar för patienter med autoimmun sjukdom, med initialt fokus...
27 september, 2017 Toleranzia väljer läkemedelskandidaten TOL2 för fortsatt kommersiell utveckling Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia meddelade i oktober 2016 att bolaget utökat möjligheterna att behandla patienter med myastenia gravis genom att tillsammans med Hellenic...
24 augusti, 2017 Halvårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Sex månader (2017-01-01 – 2017-06-30) Tre månader (2017-04-01 – 2017-06-30) Belopp inom parentes: Jämförande period föregående...
28 juni, 2017 Uppdatering kring optimeringsarbetet avseende tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL1 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Det interna arbetet med att förbättra tillverkningsprocessen för TOL1 har drivits längs två huvudlinjer: Den ena linjen har varit...
9 juni, 2017 Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Fastställande av resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning...
24 maj, 2017 Toleranzia på internationell myastenia gravis-konferens i New York Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
International Conference on Myasthenia Gravis and Related Disorders hålls vart femte år och samlar hela det ledande skiktet av akademisk och...
12 maj, 2017 Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017...
10 maj, 2017 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2017 kl. 13.00 på Biotech...
2 maj, 2017 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Toleranzia AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen...
22 mars, 2017 Toleranzia AB beviljas särläkemedelsstatus för TOL2 i USA Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
I och med erhållandet av särläkemedelsstatus för TOL2 i USA stärker Toleranzia avsevärt sin position på den strategiskt...
23 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016-01-01 - 2016-12-31 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Resultat per aktie...
22 februari, 2017 Toleranzia optimerar tillverkningsprocessen för TOL1 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Under hösten 2016 har Toleranzia, tillsammans med Leads To development SARL, analyserat och utvärderat tillverkningsprocessen för TOL1 samt...
6 februari, 2017 Uppdatering kring ansökan om särläkemedelsstatus Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Toleranzia har sedan tidigare särläkemedelsstatus i både USA och Europa avseende läkemedelskandidaten TOL1. Beviljad särläkemedelsstatus...
13 januari, 2017 Angående avsiktsförklaring rörande teckningsoptioner av serie TO 1 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För ytterligare information, vänligen kontakta Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763 19 98 98 E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com...

2016

21 december, 2016 Toleranzia önskar god jul och gott nytt år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Framgångsrik emission och notering För drygt ett år sedan hade vi just avslutat en intensiv och spännande period av förberedelser...
9 december, 2016 Toleranzia delger utfall av nyttjandet av teckningsoptioner TO 1 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Totalt nyttjades 90 814 teckningsoptioner, vilket innebär att 90 814 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Toleranzia tillförs således...
6 december, 2016 Toleranzia AB startar framställning av tolerogen-nanopartiklar i samarbete med Tecrea Ltd Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Nanomedicin medför nya möjligheter Toleranzias tolerogener kan genom att formuleras i Tecreas nanopartiklar få förbättrade egenskaper...
5 december, 2016 Toleranzias plattformsteknologi beskrivs i avhandling från Göteborgs Universitet Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
I avhandlingen beskrivs resultat från framgångsrika försök i experimentella djurmodeller av ledgångsreumatism och multipel...
30 november, 2016 Marknadsmeddelande 286/16 - Sista dag för handel med Toleranzia TO 1 är den 5 december 2016 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Information om teckningsoptionen: Kortnamn: TOL TO 1 ISIN-kod: SE0007551262 Oderboks ID: 116632 Sista handelsdag: 5 december 2016 Stockholm den 30 november...
30 november, 2016 Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 5 december 2016 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 7 december 2016 och detta ska ske genom samtidig...
21 november, 2016 Toleranzias VD Charlotte Fribert svarar på några korta frågor Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Hur fortskrider utvecklingen av Toleranzias läkemedelskandidat? För närvarande arbetar vi med en optimering av den storskaliga tillverkningsprocessen...
21 november, 2016 Ledande befattningshavare och styrelseledamöter nyttjar tecknings­optioner av serie TO 1 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Toleranzia, vars aktie är noterad på AktieTorget, har erhållit information om att bolagets VD Charlotte Fribert, styrelsens ordförande...
16 november, 2016 Information med anledning av att nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 Nyttjandeperiod: 16 november – 7 december 2016 (genom samtidig kontant betalning...
15 november, 2016 Toleranzia offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperioden inleds imorgon Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 1 Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption...
14 november, 2016 Toleranzia ingår avtal med brittiskt företag inom nanomedicin Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Nanomedicin medför nya möjligheter Tecreas teknologi bygger på inbyggnad av läkemedel i så kallade nanopartiklar. Nanopartiklarna...
14 november, 2016 Delårsrapport 2016-01-01 - 2016-09-30 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed rapport för de första nio månaderna 2016. Sammanfattning...
4 november, 2016 Toleranzia informerar om teckningsoptioner av serie TO 1 vars nyttjandeperiod infaller under november/december 2016 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Teckningsoptioner av serie TO 1 Toleranzia genomförde i oktober/november 2015 en listningsemission av units, genom vilken 2 750 000 aktier och lika...
4 november, 2016 Toleranzia redogör för framtida finansieringsplan Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Toleranzia arbetar med att optimera tillverkningsprocessen för bolagets befintliga läkemedelskandidat, TOL1, samtidigt som det nya tolerogenet...
1 november, 2016 Toleranzias plattformsteknologi beviljas patent i USA Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
I och med USPTO:s godkännande av Toleranzias patentansökan är bolagets patent godkänt i USA, i åtta länder/områden...
31 oktober, 2016 Toleranzia ansöker om ännu en särläkemedelsstatus Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Nytt tolerogen breddar behandlingsmöjligheterna för myastenia gravis Toleranzia bedriver ett samarbete med en forskargrupp vid Hellenic Pasteur-institutet...
21 oktober, 2016 Toleranzia utökar sin behandlingsplattform Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Nytt tolerogen som utökar behandlingsmöjligheterna för myastenia gravis Bolaget har inom ramen för ett samarbete med en akademisk forskargrupp...
30 september, 2016 Toleranzia slutför Eurostarsprojekt enligt plan samt senarelägger start av klinisk studie Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Inom ramen för Eurostarsprojektet har Biotechpharma UAB utfört arbete för att skala upp tillverkningsprocessen för Toleranzias läkemedelskandidat...
25 augusti, 2016 Halvårsrapport 2016-01-01 – 2016-06-30 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR VPML Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Resultat per aktie...
19 augusti, 2016 SvD Börsplus publicerar analys av Toleranzia Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
För ytterligare information, vänligen kontakta Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763 19 98 98 E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com...
12 augusti, 2016 Toleranzia AB rapporterar positiva resultat från en studie på humana celler Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Translationell studie i samarbete med Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset Som ett viktigt led i utvecklingen av Toleranzias...
5 augusti, 2016 Valideringen av Toleranzias Europapatent klar Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia meddelade den 28 april 2016 att det Europeiska patentverket (EPO) godkänt bolagets patent nr. EP2633054, vilket skyddar Toleranzias tolerogen-plattform...
11 juli, 2016 Toleranzia gästades av världsledande forskare Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Dr Baggi bedriver sedan 30 år tillbaka världsledande preklinisk forskning inom det neuroimmunologiska sjukdomsområdet myastenia gravis...
8 juli, 2016 Rapporterar resultat från framgångsrika in vivo-farmakologiska studier Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Avseende möjliga administreringsvägar för Toleranzias tolerogen studerades den kliniska effekten i en autoimmun djurmodell i mus vid fyra...
1 juli, 2016 Intervjuas av FinWire Media Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Toleranzia AB:s ("Toleranzia") VD Charlotte Fribert och CSO Nils Lycke har intervjuats av FinWire Media i en så kallad "Hemma Hos"-intervju...
10 juni, 2016 Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman...
25 maj, 2016 Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-03-31 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Resultat per aktie...
20 maj, 2016 Presenterar på Sedermeradagen Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Sedermeradagen i Göteborg Datum: 1 juni 2016 Tid: kl. 07:45-18:45 (Toleranzia presenterar kl. 08:30-09:00) Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget...
18 maj, 2016 Andreas Blom ny CFO i Toleranzia AB Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Andreas Blom, Toleranzias tillträdande CFO, har civilekonomexamen och en bakgrund inom EY. Blom är ekonomichef för portföljen vid GU...
11 maj, 2016 Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som...
3 maj, 2016 Toleranzia AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Nyheter Svenska Regulatorisk VPML Rapport Årsredovisning IR Valfritt
För ytterligare information, vänligen kontakta Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763 19 98 98 E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com...
28 april, 2016 Toleranzias plattformsteknologi beviljas Europapatent Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
I och med EPO:s beviljande är Toleranzias patent godkänt i Europa, Australien, Kina och Japan. Ansökan befinner sig i nationell fas i USA...
20 april, 2016 Toleranzia på World Orphan Drug Congress USA 2016 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Den 21 april 2016 kommer Martina Verolin, Program Director, att presentera Toleranzia vid Pitch & Partner-sessionen på World Orphan Drug Congress...
4 april, 2016 Charlotte Fribert utses till VD för Toleranzia Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Charlotte Fribert, född 1967, har en gedigen bakgrund inom medicin från Karolinska Institutet och Pierre och Marie Curie Universitetet på...
7 mars, 2016 Toleranzia AB ingår avtal med specialistföretag för genomförande av prekliniskt utvecklingsprogram Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
VD Björn Löwenadler kommenterar Det är glädjande att vi nu slutit detta viktiga avtal med L2D som har unik expertis och internationell...
24 februari, 2016 Toleranzia AB publicerar bokslutskommuniké för 2015 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Toleranzia AB offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké avseende 2015. Den går att ladda ner här. För ytterligare information...
27 januari, 2016 Toleranzia AB ingår avtal om tillverkning av cell-bank Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
I nästa steg kommer Biotechpharma UAB att använda cell-banken för att skala upp produktionsprocessen, vilket sker inom ramen för det...
26 januari, 2016 Toleranzia AB tar ytterligare ett steg mot beviljande av patent i Europa Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
VD Björn Löwenadler kommenterar Europa är potentiellt en stor framtida marknad för vår plattformsteknologi och därför...

2015

16 december, 2015 Handel i Toleranzia AB:s aktier och teckningsoptioner på AktieTorget inleds idag Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Handel på AktieTorget Idag inleds handeln i Toleranzia AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Aktierna handlas under...
10 december, 2015 Marknadsmeddelande 204/15 - Toleranzia AB noteras på AktieTorget den 16 december 2015 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Teckningskurs: 7,30 SEK per aktie. Information om aktien: Information om teckningsoptionen: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt...
17 november, 2015 Toleranzia AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget kraftigt övertecknad Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Teckning och tilldelning Emissionen tecknades till cirka 104 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 2 750 000 aktier och 2 750 000...
29 oktober, 2015 Idag inleds teckningstiden i Toleranzia AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Toleranzia AB – med en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar Toleranzia arbetar målinriktat med att utveckla en säker...
21 oktober, 2015 Offentliggörande av Toleranzia AB:s prospekt med anledning av emission inför planerad notering på AktieTorget Nyheter Bolagshändelse Prospekt Svenska Regulatorisk LHFI IR Valfritt
Toleranzia AB – med en plattform för toleransterapier Toleranzia arbetar målinriktat med att utveckla en säker och effektiv terapi...

Prenumerera på Toleranzias nyheter här