Korrigering – Toleranzia meddelar att delårsrapport för andra kvartalet 2020 tidigareläggs

27 juli - 2020

En MAR-hänvisning kom av misstag med i tidigare offentliggjort pressmeddelande. Hänvisningen har tagits bort i detta korrigerade pressmeddelande.

Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar härmed att publiceringen av Bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2020, perioden 1 januari – 30 juni 2020, kommer att tidigareläggas till den 10 augusti 2020 istället för den 28 augusti 2020 som tidigare har angivits i Bolagets finansiella kalender.

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns här.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här