Ledande befattningshavare och styrelseledamöter nyttjar tecknings­optioner av serie TO 1

21 november - 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att bolagets VD Charlotte Fribert, styrelsens ordförande Elisabet Litsmark Nordenstam, styrelseledamot och grundare Nils Lycke, styrelseledamot Patrik Dahlqvist, samt Business Development Director Björn Löwenadler har för avsikt att nyttja samtliga av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1 och därigenom öka sina aktieinnehav i bolaget.

Toleranzia, vars aktie är noterad på AktieTorget, har erhållit information om att bolagets VD Charlotte Fribert, styrelsens ordförande Elisabet Litsmark Nordenstam styrelseledamot och grundare Nils Lycke, styrelseledamot Patrik Dahlqvist, samt Business Development Director Björn Löwenadler har för avsikt att nyttja sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1.

Ovanstående personers nyttjande av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1 innebär att Friberts aktieinnehav i Toleranzia efter omvandling till aktier kommer att uppgå till 18 107 aktier, Litsmark Nordenstams aktieinnehav kommer att uppgå till 68 951 aktier, Lyckes aktieinnehav kommer att uppgå till 955 972 aktier, Löwenadlers innehav kommer att uppgå till 18 107 aktier, samt Dahlqvists innehav kommer att uppgå till 7 000 aktier.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 7 december 2016. Teckning ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 5 december 2016. Teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på bolagets hemsida (www.toleranzia.se), samt på Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.sedermera.se, www.aktietorget.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.  

Prenumerera på Toleranzias nyheter här