Marknadsmeddelande 204/15 – Toleranzia AB noteras på AktieTorget den 16 december 2015

10 december - 2015

Första handelsdag på AktieTorget för Toleranzia ABs aktie och teckningsoption är den 16 december 2015. Kortnamnet för aktien är TOL och för teckningsoptionen TOL TO 1.

Teckningskurs: 7,30 SEK per aktie.

Information om aktien:

Kortnamn: TOL
Aktienamn: Toleranzia
ISIN-kod: SE0007438577
Orderboks-ID: 116631
Organisationsnummer: 556877-2866
Kvotvärde: 0,125 SEK
Första handelsdag: Den 16 december 2015
Antal aktier: 7 902 000
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om teckningsoptionen:

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,30 – 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas.

Kortnamn: TOL TO 1
Värdepappersnamn: Toleranzia TO 1
ISIN-kod: SE0007551262
Orderboks-ID: 116632
Första handelsdag: Den 16 december 2015
Teckningsperiod: Den 16 november 2016 till den 7 december 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 10 december 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Prenumerera på Toleranzias nyheter här