Marknadsmeddelande 286/16 – Sista dag för handel med Toleranzia TO 1 är den 5 december 2016

30 november - 2016

Sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner, TOL TO 1, är den 5 december 2016.

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: TOL TO 1

ISIN-kod: SE0007551262

 Oderboks ID: 116632

Sista handelsdag: 5 december 2016

Stockholm den 30 november 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Prenumerera på Toleranzias nyheter här