Toleranzia AB erhåller finansiering från Swelife för samarbete med Testa Center

12 april - 2019

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att bolaget erhåller 400 000 SEK i finansiering från Swelife avseende industriell framställning av läkemedelskandidaten TOL2 vid Testa Center i Uppsala. Projektet innebär att Toleranzia kommer att kunna validera tillverkningsprocessen för TOL2 i industriell skala.

Toleranzia har sedan tidigare utvecklat en mikrobiell tillverkningsprocess för TOL2. Med hjälp av finansieringen från Swelife kommer bolaget att kunna validera processen i större skala vid Testa Centers anläggning i Uppsala samt producera material för utveckling av formuleringen av TOL2 för kliniska studier. Testa Center har en omfattande kompetens inom biologiska läkemedel och en toppmodern avancerad infrastruktur för tillverkning i industriell skala.

– Vi är väldigt glada för att ha blivit utvalda till att erhålla finansiering från Swelife, vilket är ett viktigt erkännande av TOL2 projektet.  Nu kan vi i samarbete med Testa Center validera tillverkningsprocessen för TOL2 och producera TOL2 för det viktiga formuleringsarbetet, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Testa Center är en ny statsstödd testbädd för verifiering av innovativa projekt och verktyg som används för industriell tillverkning av biologiska produkter i en autentisk produktionsmiljö.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, se www.toleranzia.se.

Om Testa Center
Sveriges regering har som ambition att göra Sverige till en global ledare inom produktion, forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter. Som en del av detta har den svenska regeringen genom VINNOVA och GE Healthcare gemensamt etablerat Testa Center, med avsikten att skapa en nytt, toppmodernt center för verifiering av innovativa projekt. Målet är att skapa en kreativ och öppen miljö, där akademiska grupper, start-ups och större bolag kan verifiera tekniska, biologiska, process- och digitaliseringsinriktade projekt i en autentisk bioprocessanläggning. Även lärosäten välkomnas att förlägga kurser till centret, för att kunna säkerställa att Sverige har tillgång till relevant kompetens framöver. Centret ligger på GE Healthcares site i Uppsala, och invigdes augusti 2018. För ytterligare information, se www.testacenter.com.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här