Toleranzia AB ingår avtal med PX’Therapeutics avseende storskalig tillverkning av TOL2

20 december - 2017

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att bolaget ingått ett avtal med den franska kontraktstillverkaren PX´Therapeutics SAS (”PX’”) för storskalig framställning av läkemedelskandidaten TOL2.

Avtalet innebär att PX’ först kommer att tillverka TOL2 för de återstående prekliniska studierna avseende toxicitet, stabilitet och formulering, samt därefter producera material enligt GMP (good manufacturing practice) för den första kliniska studien. Produktion enligt GMP innebär att produktionen håller de kvalitetskrav som myndigheter har för kommersialisering av produkten.

Toleranzia har sedan tidigare en utvecklad tillverkningsprocess för TOL2 i laboratorieskala och inom ramen för det nya avtalet kommer PX’ att skala upp tillverkningen så att tillräckliga kvantiteter av material som uppfyller den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) krav kan tas fram för att inleda tox studier under Q3 2018. PX’ är en väletablerad kontraktstillverkare med expertis och omfattande erfarenhet av den tillverkningsmetod som används för TOL2, samt resurser att möta Toleranzias krav på tidslinjer.

Toleranzias VD Charlotte Fribert kommenterar
"Vi är väldigt glada att ha ingått ett avtal med PX’ vilket gör att vi nu, mycket snabbt, efter valet av ny läkemedelskandidat, kommer igång med industriell produktion av TOL2 för våra kommande prekliniska och kliniska studier."

PX’s COO Claire Untereiner kommenterar
“Vi är glada att starta detta samarbete med Toleranzias team för utveckling av TOL2. Vi hoppas att projektet kommer att bli framgångsrikt och leda till en terapeutisk lösning för de patienter som lider av myastenia gravis.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
För Toleranzia:

Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

For PX’Therapeutics:
Claire Untereiner – COO
Phone: +33 4 38 02 36 50
Email: claire.untereiner@px-therapeutics.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget har utvecklat en unik toleransteknikportfölj som utnyttjar immunförsvarets kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Toleranzias teknologi möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Bolagets huvudfokus är riktat mot den autoimmuna neuromuskulära sjukdomen myastenia gravis (MG), som är en så kallad orphan-sjukdom med ett stort medicinskt behov. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Företaget är verksamt på Biotech-centret i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

About PX’Therapeutics SAS
PX'Therapeutics SAS är en kontrakts-utvecklings och -tillverknings organisation (CDMO) som specialiserat sig på utveckling av ”biologics” (proteiner inklusive antikroppar och antikroppsfragment, celler och mikroorganismer) för forskning och kliniska tillämpningar. Med över 1000 projekt genomförda sedan starten år 2000, är ​​PX'Therapeutics erkänd för sin vetenskapliga expertis i kombination med toppmodern GMP-kapacitet, liksom för teamets flexibilitet och engagemang för framgång i kundernas projekt. Bolagets uppgift är att påskynda utvecklingen av ”biologics” via en kombination av tjänster, från optimering och processutveckling till GMP-tillverkning och CMC-konsultation. För ytterligare information, besök: www.px-therapeutics.com.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här