Toleranzia AB meddelar nya lovande resultat i tillverkningen av TOL2

19 januari - 2021

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har genomfört odling i 10 liters (L) skala hos kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals (3P), som utför uppskalning och processutveckling av tillverkningen av TOL2, bolagets läkemedelkandidat för behandling av myastenia gravis. Odlingsprocessen fortsätter att utvecklas mycket väl och stora mängder TOL2-producerande bakterier uppnåddes i 10 L skala.  Preliminära resultat indikerar en ytterligare förbättring av produktiviteten av TOL2, vilket är mycket lovande för de fortsatta uppskalningsaktiviteterna där nästa steg är tillverkning av TOL2 i 100 L skala.

Vid den senaste odlingen i 10 L nåddes ett OD på 244, vilket är det högsta värdet som hittills erhållits. OD, eller optisk densitet, är ett mått på hur stor mängd av TOL2-producerande bakterier som bildats under själva odlingsprocessen och det höga OD som nu nåddes motsvarar preliminärt drygt en fördubblad produktion av TOL2 till över 5 g/L att jämföra med de 2,3 g/L som tidigare erhållits som mest. Uppströmsdelen av tillverkningsprocessen, det vill säga den del som avser odlingen av TOL2-producerande bakterier, uppvisar allt bättre värden och nästa steg är att genomföra odlingen i 100 L skala. Nedströms-delen av processen, vilken utgörs av en serie reningssteg för att få fram rent TOL2 av hög kvalitet från de TOL2-producerande bakterierna, löper parallellt och fortgår enligt plan.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
– Vi ser kontinuerliga förbättringar i tillverkningsprocessen allteftersom odlingen sker i allt större skala hos 3P. Det är mycket lovande och ger stöd för att TOL2-tillverkningen i 100 L, som är nästa nivå, kommer att ge oss tillräckligt med material för färdigställande av hela reningsdelen, som är den sista pusselbiten i arbetet med att utveckla en komplett storskalig framställning av läkemedelskandidaten TOL2 med hög kvalitet. Den slutliga nivån är på 1000 L och där kommer tillverkningen att ske enligt GMP för den kliniska studien på människa med TOL2.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post:
charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här