Toleranzia AB presenterar valberedning

15 december - 2023

Toleranzia AB (publ) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 7 juni 2023, består av följande ledamöter:
 
                -Carl-Johan Spak, utsedd av Flerie Invest AB
                -Sören Christensen, utsedd av S&B Christensen AB
                -Lars Molinder, utsedd av Nordic Tender AB
 
Styrelsens ordförande, Ann-Charlotte Rosendahl, är sammankallande för valberedningen.
 
Valberedningen skall inför årsstämman 2024 arbeta fram förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och därmed sammanhängande frågor.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 19 juni 2024 kan göra detta via e-post till notice@toleranzia.com (märk e-postmeddelandet med "Valberedningen") senast den 15 april 2024.
 
Information om valberedningens arbete och instruktionerna till valberedningen finns på bolagets hemsida under avsnittet för Investerare/Bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets hemsida: www.toleranzia.com.
 
För ytterligare information om valberedningen, vänligen kontakta
Ann-Charlotte Rosendahl, styrelseordförande, Toleranzia AB.
E-post: ann-charlotte.rosendahl@toleranzia.com   
Telefon: +46 73-2096405
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här