Toleranzia AB presenterar valberedning

12 januari - 2023

Toleranzia AB (publ) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 3 juni 2022, består av följande personer:

–           Carl-Johan Spak, utsedd av Flerie Invest AB
–           Klementina Österberg, utsedd av GU Ventures AB
–           Sören Christensen

Styrelsens ordförande Ann-Charlotte Rosendahl är sammankallande i valberedningen.
 
Valberedningen ska före årsstämman 2023 utarbeta förslag till val av styrelseordförande och andra styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och frågor som rör detta.
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen före årsstämman den 7 juni 2023 kan göra det via e-post till info@toleranzia.com (märk e-postmeddelandet med "Valberedning") senast den 15 april 2023.
 
Information om valberedningens arbete och instruktioner till valberedningen finns på företagets webbplats under avsnittet för Investerare/Bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets hemsida: www. toleranzia.com.
 
För mer information om valberedningen, vänligen kontakta: Ann-Charlotte Rosendahl, styrelseordförande, Toleranzia AB.
E-post: ann-charlotte.rosendahl@toleranzia.com
Telefon: +46 732096405
 
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här