Toleranzia AB tar nästa steg i den säkerhetsmässiga utvärderingen av TOL2

4 februari - 2019

I samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) fortsätter Toleranzia AB den säkerhetsmässiga dokumentationen av sin läkemedelskandidat TOL2 och genomför en så kallad preliminär toxikologisk studie. Studien, som är en korttidsstudie, kommer att undersöka den tänkta terapeutiska dosen samt en fem gånger högre dos med avseende på toxikologiska egenskaper.

– Den säkerhetsmässiga studie som RISE nu utför för vår räkning är ytterligare en viktig pusselbit i den dokumentation av TOL2 som vi tar fram som en förberedelse för en ansökan om att få starta kliniska studier i människa. RISE har all kunskap och erfarenhet som krävs för att på bästa sätt kunna genomföra den kommande studien och vi ser mycket fram emot samarbetet, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.

RISE är ett statligt ägt bolag som består av ett stort antal forskningsinstitut samlade i en organisation, som erbjuder en infrastruktur för toxikologiska studier som stödjer industriell utveckling av produkter inom Life Science.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com 

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här