Toleranzia AB tar ytterligare ett steg mot beviljande av patent i Europa

26 januari - 2016

I samband med ett så kallat ”Intention to Grant Notice” som tidigare erhållits från det Europeiska Patentverket (EPO) meddelar Toleranzia AB idag sitt beslut att gå vidare med den Europeiska patentansökan No. 11836713,  avseende bolagets tolerogen-plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar. Beslutet innebär att bolaget godkänner de förändringar i patenttexten som föreslagits av EPO, samt att en översättning av patentkraven till Tyska och Franska görs. Dessa åtgärder är en förutsättning för ett slutligt beviljande, vilket företaget räknar med kommer att ske under 2016.

VD Björn Löwenadler kommenterar
Europa är potentiellt en stor framtida marknad för vår plattformsteknologi och därför är vi är mycket glada att processen fram till ett godkännande i Europa tagit ett viktigt steg framåt.

För ytterligare information om Toleranzia AB, vänligen kontakta:
Björn Löwenadler – VD
Telefon: +46 70-631 00 30
E-post: bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här