Toleranzia AB: Toleranzia genomför patentansökan för att stärka det kommersiella skyddet av TOL2

9 juni - 2021

Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") har lämnat in en patentansökan med syfte att skydda tillverkningsprocessen för Toleranzias läkemedelskandidat TOL2 för behandling av myastenia gravis.

Den tillvekningsprocess som  Toleranzia har utvecklat för TOL2 i laboratorie-skala, och som  i samarbete med 3P biopharmaceuticals är under vidareutveckling och uppskalning, har flera unika inslag som gör att den bör patenteras för att ytterligare stärka konkurrensskyddet kring produkten. I samarbete med Toleranzias patentombud, Barker Brettell, har därför en patentansökan upprättats och lämnats in i USA och Sverige med prioritetsdatumet 2021-06-07. Sedan tidigare är TOL2 skyddat på den europeiska och amerikanska marknaden via särläkemedelsstatus som ger en marknadsexklusivitet på 10 år i EU och 7 år i USA.

VD Charlotte Fribert kommenterar
– Vi har genomfört en strategiskt viktig patentansökan för att skydda tillverkningsprocessen för vår läkemedelskandidat TOL2 på de centrala marknaderna i USA och Europa. Om ansökan beviljas kommer vi att ha ett omfattande och starkt immaterialrättsligt skydd som täcker både tillverkning och användning av produkten TOL2.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här