Toleranzia AB utvidgar avtalet för framtagning av läkemedels-substansen TOL2

20 december - 2019

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att bolaget har utvidgat avtalet med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticlas (3P) för framställning av läkemedelskandidaten TOL2. Det utvidgade avtalet innefattar hela tillverkningsprocessen, inklusive produktionen av substans av GMP-kvalitet i 1000 liters skala för den kommande kliniska studien.

Toleranzia har sedan tidigare ingått ett avtal för framtagning av en ny kvalitetssäkrad cellbank samt processutveckling och uppskalning av tillverkningsprocessen för TOL2. Med det utvidgade avtalet säkerställer nu bolaget tillgång till 3Ps hela infrastruktur, inklusive tillverkningsenheten för GMP-material i 1000 liters skala. Det påbörjade samarbetet med 3P fortskrider väl och utvidgningen av avtalet är helt enligt plan.

Chief Business Officer Björn Löwenadler kommenterar
– Det utvidgade avtalet är nu komplett avseende alla delar av tillverkningen av läkemedelssubstansen TOL2. En stor fördel för Toleranzia är att den flexibilitet som vi får genom utvidgningen gör att vi efter eget önskemål, med en viss framförhållning, kan genomföra tillverkningen av det kliniska materialet optimalt tidsanpassat till starten av den kliniska fas I/IIa-studien i myastenia gravis patienter.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här