Toleranzia beviljas anslag från Vinnova till projekt inom ANCA vaskulit

31 mars - 2023

Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "bolaget") meddelar idag att bolaget beviljats anslag från Vinnova för ett projekt som syftar till att utveckla en ny unik sjukdomsspecifik behandling för ANCA-vaskulit. Projektet tilldelas totalt 2,9 miljoner kronor som kommer att fördelas mellan flera bidragsmottagare, varav Toleranzia tilldelas 1,7 miljoner.

Anslaget delas ut av Vinnova med finansiellt stöd från Medtech4Heath och Swelife inom ramen för utlysningen ”Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022”. Toleranzia kommer att driva projektet tillsammans med Lunds universitets Njurforskningslab, Region Skåne och SciCross AB. Projektet löper under två år med start från och med den 3 april 2023.
                                                                                                                   
– Vi är oerhört glada över att ha tilldelats anslag från Vinnova för fortsatt utveckling av vår läkemedelskandidat TOL3 som en ny, sjukdomsspecifik och effektiv behandling av den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA vaskulit. TOL3, liksom våra andra läkemedelsprojekt, bygger på bolagets toleransteknologi vilken har en stor potential för framtagning av nya läkemedel inom autoimmuna sjukdomar, kommenterar Charlotte Fribert, vd på Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – vd, Toleranzia AB
Tel: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Medtech4Heath
Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vården och komma till nytta för patienter. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsrådet för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter.
www.medtech4health.se
 
Om Swelife
Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsråd för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter.
www.swelife.se
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här