Toleranzia deltar i ett forskningskonsortium som beviljats stöd från KK-stiftelsen

9 maj - 2022

Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har godkänt en ansökan inom programmet Synergi för ett forskningssamarbete där Toleranzia kommer att delta som industripartner. Forskningsprojektet kommer att fokusera på läkemedelsutveckling riktad mot inflammation och beviljas 10 MSEK i stöd från KK-stiftelsen.

Den godkända projektansökan med titeln "Drug discovery targeting inflammation – novel therapeutic aspects on vascular inflammation, thrombosis and breast cancer" kommer att samordnas av Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet.
 
Inom projektet kommer CVRC att stödja Toleranzias läkemedelsutveckling genom att undersöka grundläggande mekanismer för vaskulär inflammation i Bolagets modeller för autoimmunitet, samt effekten av terapeutisk intervention på markörer för inflammation.
 
"Vi är mycket glada över att vara en del av detta forskningskonsortium som kommer att generera nya insikter om inflammatoriska processer vid autoimmunitet och där vi kommer att bidra med vår kunskap om utveckling av tolerogena terapier. Även om Toleranzia inte är mottagare av direkt finansiering är projektet av stort värde för oss eftersom vi får tillgång till extern expertis och resurser för att ytterligare undersöka in vivo-effekterna av våra läkemedelskandidater", kommenterar Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD, Toleranzia
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunsystemets kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som är inriktade på orsaken till sjukdomen, kan bota eller avsevärt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, bara lindra symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande terapierna som specifikt verkar på den underliggande orsaken till den autoimmuna särläkemedelssjukdom för vilken de utvecklas. Toleranzias aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här