Toleranzia deltar vid internationell vetenskaplig konferens om myastenia gravis i USA

10 maj - 2022

Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget kommer att delta vid The 14th MGFA International Conference on Myasthenia And Related Disorders som anordnas vart femte år av Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA). Vid konferensen kommer prekliniska data för Toleranzias längst framskridna läkemedelskandidat TOL2 att presenteras. Konferensen samlar världens ledande aktörer inom myastenia gravis och pågår den 10–12 maj 2022 i Miami, USA.

Myastenia gravis är en autoimmun sjukdom som orsakas av att immunförsvaret felaktigt angriper de receptorer som styr kroppens muskler. Sjukdomen som har ett progressivt förlopp kan leda till att patientens rörelseförmåga kraftigt försämras och kan i slutändan ge upphov en livshotande försämring av andningsmuskulaturen. I dag finns endast symptomlindrande behandlingar mot sjukdomen och det föreligger ett omfattande medicinskt behov av nya och bättre terapier och en större kunskap om grundläggande sjukdomsmekanismer.  Vart femte år samlas därför världens ledande forskare, läkare och läkemedelsutvecklare för att diskutera forskningsfronten.
 
Toleranzias läkemedelskandidat TOL2 utvecklas med målet att bli den första sjukdomsmodifierande behandlingen mot myastenia gravis och bolagets Chief Medical Officer, Vidar Wendel-Hansen, kommer att närvara vid mötet i Miami för att sprida kunskap om TOL2 till övriga forskare, läkare och potentiella samarbetspartners. Toleranzias vd Charlotte Fribert och bolagets Chief Business Officer Björn Löwenadler kommer att delta i mötet virtuellt.
 
Toleranzias vetenskapliga framsteg rörande TOL2 kommer att presenteras av forskningssamarbetspartnern Konstantinos Lazaridis från Hellenic Pasteur Institute i Aten. Dr Lazaridis kommer att presentera viktiga prekliniska resultat som tydligt visar potentialen för TOL2 att bli en sjukdomsmodifierande behandling av myastenia gravis.
 
”Konferensen är ett ypperligt tillfälle för oss att träffa världens ledande forskare, läkare och representanter från läkemedelsindustrin som alla arbetar för att hjälpa patienter som drabbas av myastenia gravis. Toleranzia har ett unikt koncept att erbjuda och vi befinner oss dessutom i ett mycket spännande läge när vi just nu arbetar med att förbereda den kommande kliniska studien av läkemedelskandidaten TOL2”, säger Charlotte Fribert, vd för Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – vd, Toleranzia
Tel: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här