Toleranzia genomför framgångsrikt möte med läkemedelsverket

12 juli - 2021

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört ett vetenskapligt rådgivningsmöte med läkemedelsverket om de prekliniska och kliniska planerna för läkemedelskandidaten TOL2.

I slutet av maj avhölls ett vetenskapligt möte med det svenska läkemedelsverket under vilket Toleranzia i detalj beskrev sina planer kring framtagning av läkemedelskandidaten TOL2 och genomförandet av de inledande kliniska studierna i patienter med myastenia gravis. Under mötet fick Bolaget ett brett stöd för planerna och dessutom tillförde läkemedelsverket viktiga detaljsynpunkter framförallt gällande karaktäriseringen av läkemedelssubstansen TOL2 och kring designen av den inledande kliniska fas I/IIa studien.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
– I samband med att vi nu erhållit skriftlig feedback från läkemedelsverket avseende det vetenskapliga rådgivningsmötet kan vi glädjande konstatera att den omfattande planering för utvecklingen av TOL2, vår läkemedelskandidat för behandling av patienter med den autoimmuna orphan-sjukdomen myastenia gravis, som Toleranzia genomfört, i all väsentlighet stöds av verket. De viktiga synpunkter som i tillägg framfördes från läkemedelsverkt kommer att naturligt integreras i utvecklingsprogrammet för TOL2.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här