Toleranzia informerar om teckningsoptioner av serie TO 1 vars nyttjandeperiod infaller under november/december 2016

4 november - 2016

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) listningsemission 2015 äger rum under perioden från den 16 november till den 7 december 2016. Bolaget informerar nedan kort om villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner av serie TO 1

Toleranzia genomförde i oktober/november 2015 en listningsemission av units, genom vilken 2 750 000 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 nyemitterades. Teckningsoptionerna har en nyttjandeperiod som äger rum mellan den 16 november och den 7 december 2016. För varje teckningsoption av serie TO 1 har optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en kurs inom intervallet 7,30 – 9,50 kronor per aktie. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden, det vill säga den 15 november 2016. Totalt kan nyttjande av teckningsoptioner tillföra bolaget högst mellan cirka 20,1 MSEK och 26,1 MSEK, beroende på vilken kurs som fastställs.

För att tydliggöra vad innehav av teckningsoptioner av serie TO 1 kan innebära presenteras tre exempel nedan.

Ponera att den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien, enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas, det vill säga två bankdagar före den 16 december 2016, uppgår till X.

  • Exempel 1: X är lika med 15 kronor. 70 procent av 15 kronor är lika med 10,50 kronor. 10,50 kronor (vilket är 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i detta exempel) hamnar över den översta gränsen i kursintervallet enligt villkoren för teckningsoptionerna, vilka säger att innehavare av teckningsoptioner äger rätt att teckna en ny aktie till en kurs inom intervallet 7,30 – 9,50 kronor per aktie. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 9,50 kronor per aktie.
  • Exempel 2: X är lika med 6 kronor. 70 procent av 6 kronor är lika med 4,20 kronor. 4,20 kronor (vilket är 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i detta exempel) hamnar under den understa gränsen i kursintervallet enligt villkoren för teckningsoptionerna, vilka säger att innehavare av teckningsoptioner äger rätt att teckna en ny aktie till en kurs inom intervallet 7,30 – 9,5 kronor per aktie. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 7,30 kronor per aktie.
  • Exempel 3: X är lika med 12 kronor. 70 procent av 12 kronor är lika med 8,40 kronor. 8,40 kronor (vilket är 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i detta exempel) hamnar inom det kursintervall som angivits i villkoren för teckningsoptionerna. Detta medför att kursen, i detta exempel, blir 8,40 kronor per aktie.

Teaser och anmälningssedel
Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på Toleranzias och AktieTorgets hemsidor (www.toleranzia.se och www.aktietorget.se) i samband med att nyttjandeperioden inleds den 16 november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se. 

Prenumerera på Toleranzias nyheter här