Toleranzia ingår avtal med brittiskt företag inom nanomedicin

14 november - 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) har ingått avtal med Tecrea Ltd. (”Tecrea”), ett Londonbaserat företag med en patenterad teknologi inom nanomedicin, med attraktiva tillämpningsmöjligheter inom området toleransterapier. Avtalet ger Toleranzia möjlighet att exklusivt använda teknologin för behandling inom myastenia gravis, bolagets huvudindikation. För Tecrea innebär samarbetet, inom ett nytt spännande terapiområde, en fortsatt växande portfölj av partnerskap.

Nanomedicin medför nya möjligheter

Tecreas teknologi bygger på inbyggnad av läkemedel i så kallade nanopartiklar. Nanopartiklarna kan skräddarsys med avseende på storlek, laddning och form för olika tillämpningar. För Toleranzias tolerogener kan detta nya sätt att formulera medföra egenskaper som ökad stabilitet och skydd mot nedbrytning, effektiv cell-targeting och cellulärt upptag. Användande av tolerogen i nanopartikel-formulering kan dessutom resultera i att mängden protein som behövs för en effektiv behandling kan komma att minska avsevärt. En stor fördel med Tecreas teknologi är att de ämnen som används för att bygga nanopartikeln är välkända, produktionen är enkel och deras säkerhet hos människa är väldokumenterad för en rad tillämpningar.

Vägen framåt

Bolaget avser, i samarbete med Tecrea, att framställa Nanocin™ nanopartiklar med Toleranzias tolerogener och utvärdera deras egenskaper i djurmodeller för myastenia gravis.

VD Charlotte Fribert kommenterar

”Tecrea är ett väletablerat företag inom nanomedicin med stora läkemedelsföretag och universitet som samarbetspartners, en kvalitetsstämpel som är bästa möjliga utgångspunkt för ett samarbete. Avtalet med Tecrea öppnar nya vägar för Toleranzia att ytterligare förbättra egenskaperna hos företagets tolerogener och vi ser fram emot att inleda samarbetet.”

Liam Good, VD för Tecrea, kommenterar

“Tecrea är glada över att arbeta i partnerskap med Toleranzia. Företaget har en robust plattform för utveckling av läkemedel och teknisk expertis som är en solid grund för samarbete. Detta avtal med Tolerenzia bidrar till vår växande lista av högprofilerade partnerskap i en rad olika sjukdomsområden. Vi ser fram emot ett produktivt samarbete med Toleranzia.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016.


Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Om Tecrea Ltd.

Tecrea Ltd, grundat 2012, är ett privatägt företag, registrerat i Storbritannien. Företagets nanopartikelplattform Nanocin ™ ger en förbättrad formulering av nukleinsyror, proteiner, peptider och små molekyler för klinisk tillämpning. Målet är att erbjuda världsledande cell- och vävnadsspecifik delivery-teknologi för forskning och utveckling av läkemedelsapplikationer. Från basen i London, drivs samarbeten med industriella, akademiska och statliga partners lokalt och globalt. Läs mer på: www.tecrea.co.uk.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här