Toleranzia lämnar in en patentansökan för tolerogena kombinationsbehandlingar

29 mars - 2023

Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har lämnat in en ny patentansökan för behandling av autoimmuna sjukdomar med tolerogener i kombination med andra immunmodulerande medel.

Under det senaste året har Toleranzia genomfört en rad prekliniska studier för att vidareutveckla sin toleransteknologi. I samband med denna forskning har företaget upptäckt att vissa kombinationer av immunmodulerande medel och proteinbaserade tolerogener kan öka den terapeutiska effekten dramatiskt. Dessa upptäckter ligger till grund för en nyligen inlämnad patentansökan som omfattar nya förbättrade kombinationsterapier för behandling av autoimmuna sjukdomar.

“Under arbetet med att utveckla Toleranzias toleransteknologi gjorde vårt läkemedelsutvecklings-team den fantastiska upptäckten att specifika kombinationer av tolerogener och andra immunmodulerande läkemedel fungerade synergistiskt och gav en överlägsen terapeutisk effekt. Den nyligen inlämnade patentansökan täcker detta koncept och vi är övertygade om att denna upptäckt kommer att få stor betydelse för våra läkemedelsutvecklings-program“, kommenterar Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD, Toleranzia AB
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här