Toleranzia meddelar fortsatta lovande resultat i tillverkningen av TOL2

24 augusti - 2021

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har genomfört så kallade ”consistency batches” hos kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals (3P), vilket innebär att man producerar två på varandra oberoende reningssatser av TOL2 för att verifiera att resultaten är reproducerbara och att slutprodukten har samma höga kvalitet i båda satserna. Bolaget konstaterar att reningsprocessen fortsätter att utvecklas väl och trots att vissa justeringar i processen återstår att genomföras visar resultaten glädjande att utbytet av rent TOL2 ytterligare kraftfullt förbättrats. I de nu framtagna reningssatserna har den erhållna mängden av TOL2 fördubblats. Ett högt utbyte av TOL2 är väsentligt för att uppnå bästa möjliga produktionsekonomi varför varje förbättring av tillverkningsprocessen är mycket värdefull.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
– Vi ser fortsatt ökad produktivitet i produktionsprocessen för TOL2 allteftersom 3P kontinuerligt ökar utbytet i både odlingsdelen och reningsdelen av tillverkningen. Det är mycket lovande och ger fortsatt stöd för att tillverkningsprocessen för TOL2 enligt GMP i 1000 L skala för den kliniska studien på människa med TOL2 blir färdigställd enligt liggande tidplaner.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här