Toleranzia på internationell myastenia gravis-konferens i New York

24 maj - 2017

Den 15-17 maj 2017 arrangerades det stora internationella myastenia gravis-mötet i New York, USA, av New York Academy of Sciences och Myasthenia Gravis Foundation of USA. Toleranzia AB (”Toleranzia”) fanns på plats för mötet.

International Conference on Myasthenia Gravis and Related Disorders hålls vart femte år och samlar hela det ledande skiktet av akademisk och industriell forskning kring sjukdomen. Under mötesdagarna presenterades och diskuterades bland annat ny grundläggande forskning kring sjukdomens uppkomst och utveckling samt försök att hitta nya och bättre behandlingsmetoder.

Toleranzia – representerat av VD, affärsutvecklingschef, programchef samt vetenskaplig grundare – hade för en kväll under New York-vistelsen möjlighet att samla sitt internationella nätverk av experter och samarbetspartners till ett rådgivande möte. Vid mötet diskuterades både nya rön och etablerade erfarenheter avseende prekliniska försök i djurmodeller och kliniska studier i myastenia gravis-patienter. Förutom en inspirerande dialog i en omgivning med utsikt över World Trade Center, framkom en mängd värdefulla synpunkter som kommer att tas till vara i Toleranzias pågående och planerade prekliniska och kliniska program.

Gäster som deltog på mötet
Anna Rosted Punga, MD, PhD, Clinical Neurophysiology, Uppsala
Fulvio Baggi, PhD, Director, Istituto Neurologico Carlo Besta, Milan
James Howard, MD, Distinguished Professor Neurology, UNC Chapel Hill
Jon Lindstrom, PhD, Professor Neuroscience, UPenn, Philadelphia
Konstantinos Lazaridis, PhD, Research Fellow, Hellenic Pateur Insitute, Athens
Socrates Tzartos, Distinguished Professor, Hellenic Pateur Insitute, Athens

På bilden syns delar av Toleranzias ledning inbegripna i intensiva samtal med några av mötesdeltagarna; professor Tzartos och professor Lindstrom.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på:
www.toleranzia.se. 

Prenumerera på Toleranzias nyheter här