Toleranzia på plats under BIO-Europe 2018

2 november - 2018

Toleranzia AB:s Business Development Officer Björn Löwenadler kommer att, tillsammans med styrelseledamoten Anders Waas, delta i partneringkonferensen BIO-Europe 2018, som äger rum i Köpenhamn den 5–7 november.

”BIO-Europe är en mycket viktig konferens som ger oss möjlighet att presentera Toleranzia och samtidigt knyta kontakter med representanter från de flesta läkemedelsföretag med intressen inom autoimmunitet och särläkemedelssjukdomar”, säger Björn Löwenadler.

BIO-Europe är Europas största partneringkonferens för den globala bioteknikindustrin. Deltagare från i stort sett hela bioteknikens värdekedja kommer till konferensen för att identifiera investerings- och samarbetsmöjligheter och knyta strategiska relationer. Cirka 4 000 personer från mer än 2 100 företag beräknas delta i årets konferens.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stockmarket. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här