Toleranzia planerar att föreslå inval av två nya styrelseledamöter och tackar samtidigt av styrelseledamot Nils Lycke

17 november - 2017

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att Bolaget under innevarande månad avser att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå inval av två nya styrelseledamöter samt att tacka av Nils Lycke som styrelse­ledamot.

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter
Toleranzia avser, efter förslag från cirka 30 procent av aktieägarna, att på extra bolagsstämma välja in Kristian Sandberg och Anders Waas som nya styrelseledamöter i Toleranzia.

Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom läkemedels­industrins forskning och utveckling. Sandberg har arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt med projektledning. Han har erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och konventionella små molekyler från idé till kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet neuroscience och respi­ratoriska, inflamma­toriska och autoimmuna sjukdomar. Sandberg är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Sandberg verksamheten vid SciLifeLabs läkemedelsplatt­form vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja läkemedelsforskning i Sverige.

Waas har mer än 25 års erfarenhet från läkemedels-, bioteknik och medicinteknisk industri innefattande global affärsutveckling, kommersialisering och produkt­utveckling. Som tidigare Vice President Business Development för CV Therapeutics, USA, har han mångårig kommersiell och affärsutvecklingserfarenhet från den ameri­kanska marknaden. Inom AstraZeneca har Waas innehaft flertalet seniora positioner, och bl.a. varit ansvarig för kommersiell produktstrategi och global produktlansering inom hjärta-kärl, metabolism och mage-tarm områdena. Han har också varit globalt ansvarig för affärsutveckling inom metabolism och hjärta-kärl. Waas har även erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling och kommersialisering från sin tid på WL Gore & Associates. Närmast kommer Waas från posten som VD för TikoMed.

På planerad extra bolagsstämma avser Toleranzia även att tacka av styrelseledamot Nils Lycke. Kallelse till extra bolagsstämma är avsedd att publiceras under innevarande månad.

VD Charlotte Fribert kommenterar
– Vi är glada att kunna meddela att vi funnit två högst kompetenta kandidater som delägarna avser att föreslå till Bolagets styrelse. Båda har gedigen erfarenhet som passar Toleranzia och som kompletterar den nuvarande styrelsen väl. Samtidigt vill jag givetvis tacka Nils, Toleranzias vetenskapliga grundare, för ett gediget arbete i styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en teknologiportfölj för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus är den autoimmuna nerv‐muskelsjukdomen myastenia gravis för vilken läkemedels­kandidaten TOL2 utvecklas. Myastenia gravis är en relativt sällsynt autoimmun nerv-muskelsjukdom, som förekommer hos totalt cirka 200 000 människor i EU och USA tillsammans. Sjukdomen uppträder hos båda könen, men drabbar oftast yngre kvinnor (< 40 år) och äldre män ( >60 år). Sjukdomen orsakas av en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet, som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på:
www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här