Toleranzia rapporterar en framgångsrik distributionsstudie med TOL2

29 oktober - 2018

Toleranzia AB har, tillsammans med Hellenic Pasteur Institute i Aten, genomfört en viktig distributionsstudie med TOL2 i djurmodellen för myastenia gravis. Resultaten är mycket viktiga för en mer grundläggande kunskap om verkningsmekanismen för den kraftfulla toleransinducerande effekt som TOL2 har, liksom för förståelsen av dess säkerhetsfarmakologiska egenskaper.

– Vi är väldigt glada för att ha fått tydliga resultat som visar att TOL2, efter administration, både snabbt och specifikt når de organ som är viktigast när det gäller TOL2:s terapeutiska effekt och toleransinducerande verkningsmekanism. Samtidigt, och lika viktigt, är det mycket värdefullt att vi kunnat visa att TOL2 inte verkar ansamlas i andra organ som av säkerhetsskäl är viktiga att inte påverka, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Studien baseras på radioaktivt märkt TOL2, vilket gör det möjligt att följa vad som händer i kroppen efter att substansen administrerats. Som förväntat visar resultaten att TOL2 mycket snabbt och specifikt når lever och mjälte, de organ som är de centrala ur toleransinducerande synpunkt.

Halveringstiden för TOL2 i cirkulationen är mycket kort, bara cirka tre minuter. Sex timmar efter injektionen finns cirka 85 procent av uppmätt TOL2 i levern, cirka tio procent i njurarna och cirka fem procent i mjälten. I vare sig hjärnan, hjärtat eller lungorna kan några betydande mängder upptäckas, vilket är särskilt värdefullt ur säkerhetsfarmakologisk synpunkt. Resultaten från studien utgör en viktig komponent i den övergripande kunskapen om hur TOL2 verkar och är av stor vikt när det gäller utformningen av den slutliga GLP-toxikologiska studie som ska utgöra underlag för ansökan om klinisk prövning på människa med TOL2.

För ytterligare information, kontakta
Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB

Telefon: 0763-19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här