Toleranzia startar toxikologisk studie av sin läkemedelskandidat TOL2

26 september - 2023

Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att man har påbörjat den regulatoriska GLP-toxikologiska studien av sin läkemedelskandidat TOL2. Studien genomförs av Toleranzias partner Charles River Laboratories (CRL) i Frankrike.

Studien utgör en viktig del av den prekliniska dokumentation som krävs för den kliniska prövningsansökan till regulatoriska myndigheter för att söka tillstånd att inleda den kommande första kliniska studien i patienter med myastenia gravis. I den toxikologiska studien, som utförs enligt god laboratorised (Good Laboratory Practice, GLP), kommer djuren att få dagliga doser av TOL2 under flera dagar, vilket efterliknar den avsedda kliniska behandlingsregimen, för att fastställa säkerheten och tolererbarheten för TOL2. Före denna regulatoriska studie genomförde CRL en kort explorativ studie på ett litet antal djur för att fastställa att 10 gånger högre doser av TOL2 än vad som tidigare testats i effektstudier i sjukdomsmodellen av myastenia gravis var säkra och tolererades väl.
 
"Jag är glad att kunna meddela att den regulatoriska GLP-toxikologiska studien av vår läkemedelskandidat TOL2 har inletts för att utvärdera läkemedelsproduktens säkerhet och tolererbarhet. Efter ett framgångsrikt resultat av studien kommer vi att ha uppnått en viktig milstolpe innan vi kan påbörja klinisk prövning i patienter." kommenterar Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – vd, Toleranzia AB
Tel: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här