Toleranzia utökar patentportföljen med en ansökan om produktpatent för läkemedelskandidaten TOL3

16 juni - 2021

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har lämnat in en ansökan om produktpatent för Toleranzias läkemedelskandidat TOL3 för behandling av ANCA vaskulit.

Arbetet med att utveckla ett nytt biologiskt läkemedel för behandling av ANCA vaskulit, en autoimmun orphansjukdom som medför svår blodkärlsinflammation som kan ge allvarliga skador på njurar och lungor, har resulterat i design av TOL3. TOL3 är en helt ny läkemedelskandidat som baseras på immunologiskt viktiga delar av humant myeloperoxidas (MPO), det protein som har en huvudroll i sjukdomsprocessen. Den nu inlämnade patentansökan avser att ge ett brett konkurrensskydd genom att täcka en hel grupp av olika protein-varianter baserade på MPO, med liknande läkemedelsegenskaper. I likhet med den nyligen inlämnade patentansökan för TOL2, har ansökan för TOL3 tagits fram i samarbete med Toleranzias patentombud Barker Brettell och nu lämnats in i USA och Sverige med inlämningsdag 2021-06-14.

Läkemedelskandidaten TOL3, som Bolaget utvecklar för ANCA vaskulit, bedöms ha en stor potential som ett nytt säkert och effektivt läkemedel. Genom behandling med TOL3 kommer immunsystemet hos patienterna att upphöra att angripa MPO. Följaktligen förhindras den felaktiga aktiveringen av blodkroppar och därmed undviks den svåra inflammationen av blodkärl som patienter med ANCA vaskulit annars drabbas av.

VD Charlotte Fribert kommenterar
– Vi fortsätter det strategiskt viktiga arbetet med att bygga en stark patentposition för läkemedelskandidaterna i vår projektportfölj; nu närmast genom att addera en ansökan om produktpatent för TOL3. Om ansökan beviljas har vi tagit det första viktiga steget i att skapa ett starkt immaterialrättsligt skydd runt läkemedelskandidaten. Vi räknar också med att komplettera detta med en ansökan om särläkemedelsstatus på både den europeiska och den amerikanska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här