Toleranzia utökar sin behandlingsplattform

21 oktober - 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar att bolaget i samarbete med Hellenic Pasteur-institutet i Aten, Grekland, tagit fram ett nytt tolerogen, som breddar möjligheterna att behandla patienter med myastenia gravis, bolagets huvudindikation. Parallellt med arbetet med Toleranzias befintliga tolerogen, utvärderar bolaget det nya tolerogenets potential för fortsatt utveckling.

Nytt tolerogen som utökar behandlingsmöjligheterna för myastenia gravis
Bolaget har inom ramen för ett samarbete med en akademisk forskargrupp vid Hellenic Pasteur-institutet i Aten, Grekland, vilka är proteinkemister med expertis inom forskningsfältet myastenia gravis (MG), tagit fram ett nytt tolerogen. Detta är en substans som inducerar immunologisk tolerans, vilket innebär att immunsystemet inte attackerar den egna vävnaden. Vid MG är det acetylkolinreceptorn (AChR), som leder nervimpulsen till muskeln, som attackeras.

Toleranzia har tillsammans med forskargruppen i Grekland genomfört framgångsrika försök med det nya tolerogenet i en djurmodell av MG, med resultat som visar signifikant minskning av sjukdomsutveckling och -symptom. Då studien gått enligt plan, har bolaget beslutat att omedelbart gå vidare med det nya tolerogenet för att utvärdera dess potential. I avtalet som reglerar forskningssamarbetet äger Toleranzia alla rättigheter till genererade resultat.

Bolagets grundare och CSO, Dr Nils Lycke, tillika professor vid Göteborgs universitet, kommenterar:
–           ”Toleranzia har genom sitt utvecklingsarbete, samt genom etablering av ett internationellt nätverk, samlat omfattande expertis inom sjukdomen MG och toleransterapi. Bolagets mål har varit att parallellt med pågående utvecklingsarbete för vald läkemedelskandidat, utvärdera nya potentiella kandidater. I och med Toleranzias senaste fynd utökas bolagets kunskaps- och teknologiplattform för behandling av MG, och bolaget har således potential att i framtiden bygga värde på flera spår. Förutom samarbetet med forskargruppen i Grekland, har bolaget även pågående forskningssamarbeten med MG-experter vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Univer­sitets­sjukhuset samt Carlo Besta-institutet i Milano”.

Vägen framåt
Som Toleranzia tidigare meddelat, arbetar bolaget på att optimera tillverkningsprocessen för vald läkemedelskandidat. Parallellt utvärderar bolaget också tillverkningsprocessen för det nya tolerogenet.

Bolaget planerar centrala toxikologi- och säkerhetsfarmakologiska studier under hösten 2017. Toleranzias befintliga kapital räcker enligt styrelsen för att finansiera utvecklingen fram till sommaren 2017. Nytt kapital måste därför tillföras för slutförandet av de prekliniska studierna och genomförandet av bolagets första kliniska fas I/IIa-studie.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
–           ”Samarbetet med Hellenic Pasteur-institutet har varit mycket framgångsrikt. Vi har uppnått resultat som ser lovande ut, varför vi beslutat att fortsätta detta arbete. Faktiskt utan nämnvärd belastning av våra interna resurser har samarbetet med forskargruppen i Grekland lett till en förstärkning av Toleranzias kunskaps- och produkt­plattform. Detta kommer att stärka utsikterna till framtida partnerskap och licensaffärer och därmed ge ett ökat kommersiellt värde”.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här