Toleranzia utser Ann-Charlotte Rosendahl till styrelseordförande

10 november - 2021

Toleranzia AB (publ) meddelar idag att styrelsen har utsett Ann-Charlotte Rosendahl till ny styrelseordförande efter Anders Miltons avgång.

Ann-Charlotte Rosendahl (född 1963) är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Hon arbetar som VD för Sobrera Pharma AB och har över 20 års erfarenhet av utveckling, kommersialisering och lansering av läkemedel på den internationella marknaden från ledande befattningar inom MSD, AstraZeneca och Roche. Ann-Charlotte Rosendahl har bott och arbetat i USA och Schweiz under ett antal år och har varit djupt engagerad i strategisk, affärsutvecklande och operativ verksamhet i flera bioteknikföretag, inklusive på styrelsenivå.

"Anders Milton har bidragit stort till Toleranzias utveckling under sin tid som styrelseordförande och jag är hedrad över att ha fått förtroendet att ta över denna viktiga roll", säger Ann-Charlotte Rosendahl, tillträdande styrelseordförande i Toleranzia.
 
Anders Milton gick in i Toleranzias styrelse 2018.
 
För ytterligare information, kontakta:
Ann-Charlotte Rosendahl – Styrelseordförande, Toleranzia
Telefon: +46 (0)73 – 209 6405
E-post: ann-charlotte.rosendahl@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här