Toleranzia utser Thomas Pålsson till ny Chief Financial Officer

16 oktober - 2023

Toleranzia AB ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att Thomas Pålsson utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Thomas, som tillför omfattande finansiell och ekonomisk kompetens från ledande roller inom Life Science bolag, tillträder tjänsten som Toleranzias CFO den 30 oktober 2023. Thomas efterträder Bolagets avgående CFO, Torbjörn Sannerstedt.

Thomas Pålsson har 25 års erfarenhet som CFO och Business Controller inom Life Science bolag och närmare 15 års erfarenhet av CFO-uppdrag i börsnoterade bolag. Bland tidigare uppdragsgivare kan nämnas Albireo AB, Arexis AB, samt Integrum AB, medan nuvarande övriga CFO-uppdrag inbegriper CirChem AB, Monivent AB och Stayble Therapeutics AB. Thomas gedigna bakgrund innefattar Civilekonomexamen samt Master of Business Administration (MBA) examen från Handelshögskolan i Göteborg.
 
”Jag är glad att hälsa Thomas Pålsson välkommen till rollen som CFO och som medlem i bolagsledningen för Toleranzia. Thomas breda erfarenhet av ekonomisk analys tillsammans med hans operationella erfarenhet inom Life Science kommer att stärka vårt team och jag ser mycket fram emot att börja arbeta tillsammans med honom. Samtidigt vill jag tacka Torbjörn Sannerstedt för hans insatser för Bolaget under sin tid som CFO”, kommenterar Charlotte Fribert, VD för Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – vd, Toleranzia AB
Tel: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här